Lichte vrachtwagens op aardgas verdienen geen belastingkorting

De Vlaamse regering zet de vergroening van de verkeersfiscaliteit voort. Minister-president Bourgeois (N-VA) kondigde de maatregel aan in zijn Septemberverklaring en eind vorige maand kwam de regering met een voorstel om de verkeersbelasting voor lichte vrachtwagens aan te passen. Het voorstel bevat echter enkele onbegrijpelijke zwaktes: het stuurt niet richting minder CO2 voor de zwaardere bestelwagens en de verkeerde beleidskeuze om de fossiele brandstof aardgas fiscaal te stimuleren, zet zich door.

Anticiperende wetgeving

Naast de personenwagens en zware vrachtwagens is nu ook de categorie lichte vracht aan de beurt voor een vergroening van de fiscaliteit. In de categorie lichte vracht met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van 2.500 kg zal de belasting berekend worden op basis van drie factoren: de CO2 uitstoot,  de soort brandstof en de Euronorm van de wagen. Dit is een goede zaak. Zo koppelt de regering de verkeersbelasting aan de klimaatimpact en de gevolgen voor de volksgezondheid.

In de categorie boven de 2.500 kg en onder de 3.500 kg vallen de factoren CO2-uitstoot en de soort brandstof weg. De regering argumenteert dat er in deze categorie enkel dieselmodellen beschikbaar zijn en dus voldoet fiscale sturing via de Euronorm. Sturing naar CO2 blijft belangrijk tussen verschillende dieselmodellen en bij de mogelijke komst van wagens met alternatieve aandrijving. Het is weinig vooruitziend van de Vlaamse overheid dat de sturing naar minder CO2 hier verdwijnt. 

Hardnekkig misverstand

In het voorstel worden alle bestelwagens op elektriciteit en waterstof vrijgesteld van belastingen. Om de keuze bij aankoop richting klimaatvriendelijkere voertuigen te sturen is dit een goede zaak. Het probleem: onder deze vrijstelling vallen ook wagens op aardgas.

Aardgas stoot net zoals diesel of benzine CO2 uit bij verbranding. Bij de ontginning, het vervoer en gebruik van aardgas komt ook het krachtige broeikasgas methaan vrij. Aardgas houdt ons ook afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland of Qatar voor energievoorziening. Het houdt dus absoluut geen steek dat aardgas in het wetsvoorstel wordt vrijgesteld van verkeersbelasting.

Dit bewijst ook de analyse van Ricardo Energy & Environment. De cijfers uit deze studie zijn verwerkt in de grafiek hieronder. Daaruit blijkt dat lichte vrachtwagens op aardgas meer CO2 uitstoten dan hun variant op diesel of benzine.

Gas

Meer over Gas