Luchtvervuiling kankerverwekkend | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Luchtvervuiling kankerverwekkend

Erik Grietens

donderdag 17 oktober 2013

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend. Het IARC kwam tot deze conclusie na een review van meer dan 1.000 wetenschappelijke onderzoeken uit de vijf continenten. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt. 

Het is belangrijk dat een toonaangevend instituut zoals het IARC luchtvervuiling in zijn algemeenheid als kankerverwekkend wordt bestempeld. Tot nu richtte het onderzoek naar kankerverwekkende stoffen zich vooral op individuele stoffen, zoals bv. elementair koolstof of benzeen. Maar als je in de buitenlucht rondloopt adem je niet één bepaalde stof in, wel een cocktail van vervuilende stoffen, die qua samenstelling voortdurend veranderd. Er zijn nu dus voldoende bewijzen dat ook die cocktail kankerverwekkend is. 

Dit rapport is opnieuw een duidelijk signaal voor verschillende overheden om werk te maken van een doortastend beleid rond luchtkwaliteit. Een signaal aan de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van minder autoverkeer (de belangrijkste bron van luchtvervuiling), een signaal aan de federale regering om het systeem van bedrijfswagens aan te pakken en extra te investeren in een beter spoorvervoer en een signaal aan de Europese Commissie om de Europese normen voor luchtvervuiling aan te scherpen en in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de wereldgezondheidsorganisatie. Want iedere burger heeft het recht op een gezonde buitenlucht.