Luchtvervuiling kost Europa miljarden

Uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) blijkt dat industriële luchtvervuiling in de Europese Unie jaarlijks voor miljarden euro schade zorgt. Volgens het agentschap bedroegen de kosten voor luchtvervuiling en broeikasgassen afkomstig van elektriciteitscentrales, raffinaderijen en staalbedrijven in 2012 al tussen 59 à 189 miljard euro. De kosten zijn een gevolg van vroegtijdige overlijdens, zorg in ziekenhuizen, verlies van arbeidsdagen, schade aan gebouwen en lagere gewasopbrengsten voor de landbouw.

Het EEA onderzocht de uitstoot van meer dan 14.300 bedrijven. Zo'n 147 bedrijven - of amper 1 procent van het totale aantal - waren goed voor maar liefst de helft van de schade. De grote probleembedrijven zijn energiecentrales op bruinkool en steenkool. In de top 30 van "meest schadelijke fabrieken" nemen zij de eerste 26 plaatsen in.

Luchtkwaliteit