Maak de Liefkenshoektunnel tolvrij !

Vorige zondag blies de Liefkenshoektunnel 21 kaarsjes uit. Deze tunnel op de Antwerpse Linkeroever is de enige waarvoor tol moet betaald worden, waardoor maar een klein deel van de capaciteit benut wordt. Een beter gebruik van de tunnel zou er alvast voor kunnen zorgen dat de files en de bijhorende lucht- en lawaaivervuiling op de rest van de Ring rond Antwerpen verminderen. De actiegroep ‘Liefkenshoektunnel tolvrij’ roept daarom op een test uit te voeren door de Liefkenshoektunnel voor een tijdje tolvrij te maken.

Ook Eddy Bruyninckx, CEO van het Antwerps havenbedrijf, hield onlangs een pleidooi om de tol in de Liefkenshoektunnel te laten opgaan in een algemene kilometerheffing voor vrachtwagens in België. Een goed idee, want nu moeten buitenlandse vrachtwagens op de Antwerpse Ring niet betalen voor de congestie en luchtvervuiling die ze mee veroorzaken.

Alleen lijkt het met die kilometerheffing te slabakken. Volgens het politiek akkoord van januari 2011 tussen de Gewestregeringen, zou de slimme kilometerheffing in 2013 ingevoerd worden. Om effectief een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren, moeten echter nog heel veel stappen gezet worden: zo moeten nog beslissingen genomen worden over de  tarieven, de technologie, de handhaving, de bescherming van de privacy,….

Dit moet vervolgens vertaald worden in minstens één decreet in elk van de drie Gewesten, in samenwerkingsakkoorden tussen de Gewesten en in een samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten en het federale niveau.

 En dan moet ook nog de financieringswet worden aangepast. Om uiteindelijk te kunnen starten met de praktische invoering zelf, met plaatsing van On Board Units (OBU’s) in vrachtwagens, een satellietsysteem voor detectie en opvolging van de OBU’s, een systeem om betalingen te innen, een e-ticketingsysteem voor occasionele gebruikers, uittesten van de systemen,…

Technisch is het misschien nog net haalbaar om alles rond te krijgen tegen eind 2013, maar… dan komen de verkiezingen van 2014 wel heel dichtbij.

Luchtkwaliteit