Maatschappelijke discussie herziening Structuurplan Vlaanderen dreigt tussen de plooien te vallen

In antwoord op een parlementaire vraag stelt minister Van Mechelen dat de tussentijdse herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zeker nog tijdens deze legislatuur op de sporen zal worden gezet. Door dit nu pas op de regeringstafel te brengen, dreigt de maatschappelijke discussie over het dossier in het water te vallen.

Het huidige RSV liep in principe tot 2007, maar blijft geldig zolang het niet vervangen is door een nieuw plan. De minister wil voor de herziening in twee stappen werken. In een eerste fase komt er een actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV, voor een beperkte periode van vijf jaar, tot 2012 dus. In een tweede fase wordt dan gewerkt aan een volledige herziening op langere termijn.

Voor de eerste gedeeltelijke herziening focust de minister vooral op bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen en het aanduiden van nieuwe economische knooppunten. Daarnaast worden ook enkele extra zogenaamde “missing links” opgenomen- meer ruimte voor de auto dus. Voor natuur, bos en landbouw blijven de huidge doelstellingen behouden. Eerder dit jaar gaf de minister in parlement tekst en uitleg bij de herziening.

De procedure voor de gedeeltelijke herziening zal minstens een jaar in beslag nemen. Een definitieve beslissing is dus in elk geval voor rekening van de volgende Vlaamse regering.