Maatschappij wint bij alternatief voor bedrijfswagens, ook voor Open VLD

Carla De Jonghe (Open VLD) pleitte in het Brussels Parlement voor een woonpremie ter waarde van het voordeel van de bedrijfswagen. De werknemer krijgt de keuze tussen de woonpremie en de bedrijfswagen. Dit kan werknemers aanzetten dichter bij hun werk te gaan wonen en zo mee onze mobiliteitsknoop ontwarren stelt ze.

Het voorstel van de Open-VLD-politica sluit sterk aan bij de visie van de milieubeweging: om het aantal gereden kilometers (in het woon-werkverkeer) terug te dringen, is een goed locatiebeleid nodig. Enerzijds moeten bedrijven en kantoren op de juiste plaatsen worden ingeplant, anderzijds is het zinvol om dicht(er) bij het werk te wonen, of op zijn minst op een locatie die verplaatsingen van en naar het werk met openbaar vervoer mogelijk maakt.

Enig ‘minpunt’ is dat een ‘woonpremie’ in het verleden niet heeft gewerkt. Er werd nauwelijks op ingespeeld. Blijkbaar is er (veel) meer nodig om werknemers tot verhuizen aan te zetten. Het voorstel komt ook gelegen voor het debat over de al dan niet verbreding van de Brusselse Ring. Op de Brusselse ring rijden in de spits tot 50% bedrijfswagens. Moesten deze mensen hun keuze maken voor een vervoersmiddel zoals mensen zonder bedrijfswagen dat doen, dan zou dat tot 30% minder woon-werkverkeer op de Brusselse ring opleveren. In dat geval kan de Vlaamse overheid de mobiliteit rond Brussel garanderen zonder honderden miljoenen te besteden aan een bredere ring… Misschien kan met het hier uitgespaarde geld de woonpremie wat worden verhoogd?

 

Gedeelde mobiliteit