Foto Bart Dewaele

Mag Machelen alleen beslissen over Uplace?

Foto Bart Dewaele

Nadat de Raad van State (op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace) het ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse Regering opnieuw vernietigde, vraagt de gemeente Machelen aan de Regering om haar bevoegdheid over Uplace te ‘delegeren’ naar het gemeentebestuur. De gemeente zou dus op eigen houtje mogen beslissen over een project dat milieu- en mobiliteitsproblemen zal veroorzaken tot ver buiten de Brusselse ring? Laat dat niet waar zijn.

Misbruik

De wetgeving op ruimtelijke ordening voorziet dat de Vlaamse overheid haar beslissingsbevoegdheid inzake ruimtelijke ordening kan delegeren naar een gemeentebestuur. Dat is op zich een goede regel, bijvoorbeeld als er een gewestweg naast een stedenbouwkundig project van een gemeente ligt, en die gewestweg opnieuw ingericht moet worden om het nieuwe woon- of werkgelegenheidsproject van de gemeente te ontsluiten. Zo wordt er veel administratieve rompslomp vermeden.

Maar Uplace probeert nu misbruik te maken van die regeling. De gemeente vraagt om over het volledige project, dat duidelijk bovenlokaal is, alleen te mogen beslissen.

Delegeren om er vanaf te zijn

De Vlaamse Regering lijkt daar maar al te graag in mee te gaan. Zo is ze van dit lastige dossier verlost. Minister Schauvliege liet in het Vlaams Parlement verstaan dat ze het goed vindt “dat er ook geluisterd wordt naar de lokale visie”. Minister-president Bourgeois gaf een gelijkaardige voorzet. Het is nu al duidelijk dat de Raad van State dit nooit zal laten passeren. Uplace zal namelijk problemen veroorzaken in heel wat andere omliggende gemeenten, van Vilvoorde tot Leuven en Mechelen. De winkelleegstand zal er toenemen. De files ook. De luchtvervuiling ook.

Naar de Raad van State (bis)

Het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse Regering werd vernietigd door de Raad van State omdat de tramlijn naar het centrum van Brussel niet wettelijk is vastgelegd als randvoorwaarde. Daar is namelijk geen geld voor. Die tramlijn is volgens het milieueffectrapport (MER) absoluut noodzakelijk om de verkeersproblemen (en de bijhorende luchtvervuiling en klimaatimpact) enigszins onder controle te houden. En nu zou het gemeentebestuur van Machelen op haar eentje mogen beslissen over dit mega-shoppingcentrum, dat milieu- en mobiliteitsproblemen zal veroorzaken tot ver buiten de Brusselse ring? Wij staan alvast klaar om nog maar eens naar de Raad van State te stappen.