Mall of Europe vraagt bouwvergunning aan

Het nieuwe shoppingcenter Docks is nog maar net geopend, of daar is al een nieuwe shoppingmall op komst. De Mall of Europe op de Heizel voorziet liefst 200 winkels op 72.000 m2. Luttele kilometers verderop moet Uplace verrijzen, naast het viaduct van Vilvoorde. En daartussenin ligt Docks. Als alle drie de shoppingcentra gebouwd worden, zijn hier evenveel winkels als in het centrum van Leuven, Vilvoorde en Mechelen samen. Het gevolg? Meer leegstand, meer files, meer luchtvervuiling. 

Juridisch wankel

"De Mall of Europe zal in de spitsuren voor liefst 6.000 autoverplaatsingen per uur zorgen."

De Raad van State vernietigde eind 2015 het nieuwe bestemmingsplan voor de Heizel, omdat er geen oplossing voorzien is voor de verwachte verkeersellende. De Mall of Europe zal in de spitsuren voor liefst 6.000 autoverplaatsingen per uur zorgen. Daar komt nog het verkeer voor de bestaande Expo en het nieuwe voetbalstadion bovenop. Hoewel er nog geen nieuw bestemmingsplan is, vraagt de projectontwikkelaar toch al een nieuwe vergunning aan. Juridisch is dat zeer betwistbaar, maar de projectontwikkelaar krijgt de steun van het Brussels Gewest. 

Enorme impact

Bond Beter Leefmilieu, BRAL, IEB, Unizo, UCM, ACV en Beweging.net verzetten zich al jaren tegen deze nieuwe shoppingtempel op de Heizel. Net zoals we ons verzetten tegen die twee andere shoppingcentra: Uplace aan het viaduct van Vilvoorde en Dockx aan de Van Praetbrug. Al die shoppingcentra zullen een enorme impact hebben op de handelaars in Brussel en omliggende gemeenten zoals Vilvoorde, Leuven of Mechelen: vele zaken dreigen over kop te gaan, de leegstand in de steden zal toenemen.

Gigantische verkeersstroom

Deze drie shoppingcentra zullen ook een gigantische verkeersstroom veroorzaken. In de eerste plaats op de verzadigde Brusselse ring en de A12. Voor alle drie de shoppingcentra zijn dat immers de belangrijkste toevoerwegen. De nu al slechte luchtkwaliteit zal daardoor verder achteruitgaan. En de negatieve impact van het autoverkeer op het klimaat zal nog groter worden.