Manifest ‘OpenRuimte AdemRuimte’ lanceert debat over ruimtelijke ordening en logistiek

Gisteren werd het Manifest OpenRuimte AdemRuimte voorgesteld aan de pers. Elke dag verdwijnt 7,5 ha open ruimte in Vlaanderen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat de ruimtelijke ordening in goed banen zou moeten leiden, wordt steeds meer verwaarloosd.  Daar komt bovenop dat een aantal ondoordachte logistieke ontwikkelingen de druk op het wegennet gevoelig doet stijgen, wat dan weer tot vraag naar bijkomende wegen leidt, zonder dat de mobiliteitsproblematiek wordt opgelost. Het manifest werd gelanceerd door 35 verenigingen en kreeg de steun van 20 prominenten uit de academische, economische, medische en culturele wereld. Het staat open voor ondertekening op www.openruimteademruite.be.

Op de persconferentie, die doorging aan de rand van de Brussels  Ring, namen ook twee wetenschappers het woord: professor Ruimtelijke Economie Georges Allaert wees er op dat de Vlaamse overheid er niet meer in slaagt het overzicht te bewaren van alle plannen die ze zelf naar voren schuift  en van de gecumuleerde effecten van al die plannen. Naar analogie met de ‘Vlaamse bouwmeester’ pleitte hij voor een ‘Vlaamse planmeester’, die het overzicht en de cohesie tussen diverse plannen onderling en tussen die plannen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet bewaren. Professor Van Larebeke, woordvoerder van het Steunpunt Milieu en Gezondheid, wees op de grote gezondheidsimpact, in het bijzonder bij jonge kinderen, van de milieuvervuiling die met de huidige ontwikkelingen gepaard gaat.

 

 

Samen met het Manifest werd de website www.openruimteademruimte.be gelanceerd, waar nu reeds 23 projecten worden gepresenteerd die allen op een of andere wijze onze open ruimte en onze ademruimte dreigen aan te tasten.

De bal ligt nu in het kamp van de politiek. Het is immers tijd om zich grondig te bezinnen over de ingeslagen weg. Een eerste reactie kwam van de partij Groen!, die zich achter de doelstellingen van het manifest schaarde. Bond Beter Leefmilieu hoopt dat ook andere partijen en politici zich in (grote delen van) het manifest erkennen en mee het debat durven aangaan.

Het manifest werd alvast ondertekend door 20 Vlaamse prominenten (zie de lijst op de website) en staat open voor ondertekening.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen