Marghem ondermijnt eigen energiepact

In een interview met De Standaard verkondigt minister Marghem dat we “alle opties” moeten openhouden voor onze energievoorziening. Ze stelt daarbij niet enkel de kernuitstap tegen 2025 in vraag, maar opent ook de deur voor nieuwe kerncentrales. Hiermee ondermijnt de minister al voor de eerste gesprekken gestart zijn haar energiepact, dat samen met stakeholders de lijnen moet uitzetten voor het energiebeleid op lange termijn.

Aanleiding voor het interview was de goedkeuring van een federale nota die het startschot moet geven voor de gesprekken over een energiepact. Met een dergelijk pact met een duidelijke toekomstvisie wil de regering een zekere, duurzame en betaalbare energievoorziening garanderen. Dit is broodnodig, want de voorbije tien jaar kende ons land geen energiebeleid die naam waardig. De wet op de kernuitstap, die stelt dat alle kerncentrales tegen 2025 stapsgewijs moeten sluiten, lag sinds haar stemming in 2003 meteen onder vuur. Opeenvolgende regeringen kondigden aan dat ze de kerncentrales langer open wilden houden.

De blijvende onduidelijkheid over het al dan niet sluiten van de kerncentrales zorgde voor een onzeker investeringsklimaat in ons land. Investeringen in nieuwe energiecentrales bleven uit. Hierdoor zijn we tot op vandaag afhankelijk van verouderde en onbetrouwbare kerncentrales. De gevolgen zijn gekend: ministers riepen vorige winter noodgedwongen op om niet te wassen of strijken op bepaalde tijdstippen, zodat het licht zou blijven branden.

Door de deur open te zetten voor een levensduurverlenging van de kerncentrales, klampt minister Marghem zich vast aan een verouderd productiepark dat het meer en meer laat afweten. Daarmee ondermijnt ze niet alleen haar eigen pact, maar speelt ze ook met onze veiligheid en brengt ze de bevoorradingszekerheid in gevaar. Bovendien doet ze aan de vooravond van het energiepact iets waar niemand bij gebaat is: twijfel zaaien over het toekomstig energiebeleid.

Kernuitstap Windenergie