Meer aandacht nodig voor biodiversiteit op het platteland

Vorige week interpelleerde parlementslid Dirk Peeters (Groen) minister-president Kris Peeters (CD&V) over de achteruitgang van natuurwaarden op het platteland. Uit het natuurrapport 2012 bleek nog maar eens dat het met de biodiversiteit in landbouwgebieden niet goed gesteld is. Dat geldt voor akker- en weidevogels, bijen, vlinders,… Parlementslid Peeters wilde van minister-president Peeters horen welke maatregelen ondernomen zullen worden om het tij te keren.

De minister-president verwees in de eerste plaats naar de beheersovereenkomsten, waarbij landbouwers een vergoeding krijgen om de natuur een handje te helpen. Zo wordt onderzocht om beheersovereenkomsten meer op maat van een gebied in te zetten. In de West-Vlaamse polders zijn immers andere beheersmaatregelen nodig dan in de Limburgse fruitstreek.

Verder stelde minister-president Peeters dat de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de beste kansen biedt voor een beter natuurbeheer in landbouwgebieden. Dat is niet onbelangrijk, want nu gaat het meeste Europees geld naar de eerste pijler, de directe steun aan landbouwinvesteringen. Vanuit de natuur- en milieuverenigingen zijn we vragende partij om in het volgende Plattelandsontwikkelingsprogramma een groter aandeel van de middelen in deze tweede pijler te investeren, om zo tot betere beheersovereenkomsten te komen. Vanaf 2014 gaat het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma van start.

De interpellatie vind je hier.

Landbouw