Meer kansen voor bio!

De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum ondertekenden een samenwerkingsprotocol waarin ze zich engageren om de omschakeling naar biologische land- en tuinbouw te bevorderen en het biologische landbouwareaal in Vlaanderen uit te breiden. Dat gebeurt via het project ‘Bio zoekt Boer’ dat financieel gesteund wordt door de Vlaamse Overheid.

De vraag naar bioproducten – zoals biologische melk, maar ook biologische groenten en fruit – is groter dan de huidige Vlaamse productie, zo blijkt uit marktcijfers. De consumptie van biologische producten neemt jaarlijks met meer dan 10% toe. De huidige oppervlakte biolandbouw bedraagt zo’n 3800 ha of 0,6% van de totale landbouwoppervlakte. Hiermee hinkt Vlaanderen ver achter op het Europees gemiddelde van 4,7%. De biologische landbouw biedt aan onze Vlaamse landbouwers heel wat kansen die op dit ogenblik onvoldoende worden benut.

Het project ‘Bio zoekt boer’ heeft als doel geïnteresseerde boeren en tuinders te informeren, te begeleiden en individueel te ondersteunen bij hun omschakeling naar biologische land- en tuinbouw. Het project wil de drempel naar de bioteelt verlagen door boeren in hun eigen omgeving en op basis van concreet cijfermateriaal te begeleiden in hun omschakeling naar bio. De projectmedewerker is Sofie Hoste. Zij zal de land- en tuinbouwers duidelijke informatie geven en met hen de mogelijkheden en de economische haalbaarheid nagaan van een specifieke, bedrijfsgebonden omschakeling. Boeren en tuinders die vragen hebben over de omschakeling naar biologische landbouw of over het project ‘Bio zoekt boer’ kunnen bij haar terecht op 0494 98 23 69 of via mail: info [at] biozoektboer.be.

(dit artikel verscheen eerst op www.bioforum.be)

Landbouw