Meer kindersterfte bij vervuilingspieken fijn stof

Volgens een nieuw onderzoek van diverse Belgische universiteiten en het KMI – het Parhealth-onderzoeksprogramma - blijkt dat de babysterfte in ons land gevoelig hoger ligt tijdens pieken van fijn stof. Bij vervuilingspieken van meer dan 50 microgram ligt de sterfte van zuigelingen tot één maand oud, elf procent hoger dan normaal. Dit is de grens die volgens de Europese richtlijn maximaal 35 keer per jaar mag overschreden worden. In de meeste Vlaamse meetstations wordt die grens veel meer dan 35 keer overschreden. Dit jaar zitten we al op elf meetposten in Vlaanderen boven deze grens. Trieste koploper is Evergem in de Genste kanaalzone, met nu al 48 overschrijdingen. En dan te bedenken dat het nog maar juni is, de ergste vervuilingspieken tijdens de wintersmog moeten nog komen.

Dit onderzoek toont nogmaals aan dat de wettelijke grens, wil men de gezondheid afdoende beschermen, duidelijk te hoog ligt. Inmiddels heeft de Vlaamse overheid  bij Europa immers een aanvraag ingediend om het halen van de normen twee jaar uit te stellen. Bovendien is nu al duidelijk dat Vlaanderen ook over twee jaar de normen niet zal halen, daarvoor bevatten de plannen voor het terugdringen van fijn stof te weinig concrete en doortastende maatregelen.  Als we er echter zouden in slagen het fijn stof het hele jaar door onder de 20 microgram te houden, zouden er in Vlaanderen jaarlijks 630 mensen minder sterven. Maar dat kan alleen maar lukken als de volgende regering structurele maatregelen neemt, zoals het versneld invoeren van een slimme kilometerheffing, een algemene snelheidsverlaging op autosnelwegen en het verplicht invoeren van milieuzones om vervuilende (vracht)wagens buiten de stad te houden. Vraag is natuurlijk of de politici de gezondheid ernstig genoeg nemen om ook van de automobilist een kleine inspanning te vragen.

Luchtkwaliteit