Meer ruimte voor bedrijven, minder voor natuur

Op haar zitting van vorige week vrijdag keurde de Vlaamse regering de tussentijdse herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen goed. Die herziening voorziet bijkomende hectares voor bedrijventerreinen, extra mogelijkheden voor bedrijventerreinen in het buitengebied, een tiental nieuwe “missing links” in het autoweggenet en extra ruimte voor motorcrossterreinen en golfterreinen. Vanuit diverse hoeken kwam hier heel wat kritiek op. Zo stelde de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) zich vragen bij de nieuwe ‘bijzondere economische knooppunten’. Dat zijn gemeenten in het buitengebied, waar nieuwe regionale bedrijventerreinen kunnen ontwikkeld worden. Dit gaat in tegen de basisfilosofie van het RSV, dat juist kiest voor ruimtelijke bundeling van economische activiteiten. De bijzondere economische knooppunten zullen de ruimtelijke verrommeling nog verder in de hand werken en voor bijkomende verkeersproblemen zorgen.

De Vlaamse regering volgt slechts gedeeltelijk deze kritiek. Twee van de elf bijzondere economische knooppunten worden geschrapt, met name de stationsomgeving van Brecht en de gemeente Stekene. De andere blijven behouden, waaronder Meise-Westrode, Kampenhout-Sas, Sint-Gillis-Waas, Zelzate-Assenede, Gistel of Zonnebeke.

Verder werden door de regering enkele bijkomende grendels ingebouwd voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, waarbij er meer aandacht moet gaan naar zuinig ruimtegebruik op bestaande bedrijvenzones. Ook het aanleggen van nieuwe motorcrossterreinen wordt enigszins aangescherpt. Maar al bij al verandert er weinig ten opzichte van het ontwerp van de herziening. Het gaat dus zeker niet om een grondige ‘opkuis’ van het herzieningsvoorstel, zoals de SARO vroeg.

De herziening wordt nu overgemaakt aan het Vlaams parlement, dat de bindende bepalingen ervan moet bekrachtigen. In oktober keurden de meerderheidsfracties in het Vlaams parlement nog een resolutie goed, waarin aan de regering gevraagd wordt om deze herziening “maximaal af te stemmen op de filosofie van het huidige RSV, namelijk het bewaken van het evenwicht in Vlaanderen tussen bebouwde ruimte enerzijds en onbebouwde ruimte of open ruimte anderzijds, en bijgevolg de ruimteclaims in het addendum te evalueren vanuit die basisfilosofie”. Hopelijk wordt de herziening in het parlement dus nog verder bijgestuurd.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen