Megashoppingcentrum in Beringen zorgt voor onrust in Limburg

Sinds de sluiting van de steenkoolmijnen in de jaren tachtig wordt gezocht naar herbestemmingsmogelijkheden voor deze vaak omvangrijke sites. Zo ook voor de steenkoolmijn van Beringen, die in 1989 de deuren sloot.

Bedoeling is om de mijnsite van 100.000 m² uit te bouwen tot een toeristische en culturele toegangspoort voor de regio. De Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) zoekt daarom samen met privépartners naar mogelijke invullingen voor de mijngebouwen.

Al in 2003 werd een eerste voorstudie afgeleverd, die uiteindelijk resulteerde in het project Be-Mine. Dat project omvat - naast bijkomende woningen, een mijnmuseum, een zwemparadijs, restaurants en cafés,… - ook een shoppingcentrum. Het gaat om een megashoppingcentrum van 34.000 m², goed voor 120 tot 140 winkels en speciaalzaken.

De mogelijke komst van een nieuw shoppingcenter in Limburg zorgt voor de nodige onrust bij omliggende steden en gemeenten, die terecht vrezen dat handelaars en klanten uit deze stadscentra zullen weggezogen worden naar het nieuwe winkelcentrum, met enorme problemen tot gevolg voor het verkeer en de leefkwaliteit.

Hierover ondervraagd in het Vlaams parlement, gaf Vlaams viceminister-president en minister van Innovatie ngrid Lieten (SP.A), zelf uit het Limburgse Zonhoven,  een overzicht van de lange voorgeschiedenis van het project. De minister zei dat ze open staat voor mogelijke alternatieve invullingen van het businessplan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Verslag van het debat in de commissie Economie, Innovatie en Werk van het Vlaams parlement

De Vlaamse overheid startte deze week ook met de campagne Is Vlaanderen groot genoeg voor jou ?, een campagne die onder meer toelaat om je ecologische voetafdruk te meten.

 

Shoppingcentra