Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2012 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2012

maandag 23 april 2012

Een gemeente kan mondiale milieuproblemen niet alleen oplossen, maar steden en gemeenten blijven wel een cruciaal bestuursniveau als het op milieu en natuur aankomt. Ze kunnen het verschil maken door ruimte te creëren voor grote aaneengesloten natuurgebieden, riolen aan te leggen en onderhouden, een kernversterkend ruimtelijke beleid te voeren en energieverspilling aan te pakken.

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu vragen de lokale mandatarissen om in de komende zes jaar mee aan de kar te trekken voor een lokaal beleid dat durft te kiezen voor een ambitieus en duurzaam beleid. Een beleid dat kiest voor een kernachtige en doordachte ruimtelijke ordening, zuiver water, robuuste natuur dicht bij huis en ambitieuze energie klimaatdoelstellingen.

Dit memorandum geeft u de handvaten voor een duurzamer lokaal beleid en is opgebouwd uit 3 delen:

  • Relatie tussen Gewest en gemeenten
  • Inhoudelijke beleidsprioriteiten
  • Strategische beleidsprioriteiten

De voorstellen in dit memorandum zijn een uitnodiging om te investeren in een duurzamere toekomst. We hopen dat U er mee aan de slag gaat.