Mestbeleid te duur

Vorige week werd nog maar eens bevestigd dat het enorme Vlaamse mestoverschot voor problemen zorgt. Niet alleen de waterkwaliteit heeft er al jaren ernstig onder te lijden. Ook de veehouderij lijdt nu zelf onder het afval dat ze produceren. Boerenbond liet becijferen dat licht verstrengde bemestingsnormen de veehouders 8 miljoen euro zullen kosten. De mest die ze niet meer op de akkers mogen uitrijden, moeten ze immers laten verwerken en exporteren en dat kost aardig wat geld. En het probleem dreigt nog groter te worden. Omdat Vlaanderen er tot nu toe niet in geslaagd is om een aanvaardbaar mestactieprogramma op te stellen, dat beantwoordt aan de Europese milieudoelstellingen, dreigt de kost zelfs op te lopen tot 30 miljoen euro. Dat bedrag zou, nog steeds volgens de boerenbond, de kost zijn indien Vlaanderen ten gevolge van het uitblijven van een nieuw MAP, haar ‘derogatie’ (versoepelde bemestingsnormen) zou mislopen.

Dat de kost zo hoog dreigt op te lopen is het rechtstreekse gevolg van het Vlaamse mestbeleid van de laatste jaren. We kampen al lange tijd met een mestoverschot, met alle milieugevolgen van dien. Toch kiest de Vlaamse regering er niet voor de mestproductie te verminderen. Integendeel, ze laat de veestapel en dus ook de mestproductie uitbreiden en zet resoluut in op mestverwerking om het overschot aan mest weg te werken. En die keuze blijkt nu erg duur te zijn. Té duur zelfs, voor de Vlaamse veehouders…

 

Dat mag echter geen reden zijn om de milieunormen dan maar af te zwakken. Ook de Europese Commissie eist van Vlaanderen dat ze de nitraatvervuiling door de landbouw fors terugdringt. De Vlaamse waterkwaliteit behoort immers nog altijd bij de slechtste van Europa.

Minister Schauvliege zegt dat ze de hoge kosten voor de landbouwers wil vermijden en daarom met deze studie naar Europa zal stappen. In het Vlaams Parlement zei ze het als volgt: “Collega’s, laat het duidelijk zijn dat het onze bedoeling is om eerst en vooral voor de derogatie te ijveren. Uit studies blijkt dat er een serieuze economische impact zal zijn voor de landbouwsector in Vlaanderen als wij die derogatie niet kunnen verkrijgen van de Europese Commissie.”

Waterkwaliteit