Met een digitaal Omgevingsloket dat behoorlijk werkt, springen we allemaal verder

Bouwplannen van architecten bijvoorbeeld kunnen enkel op het gemeentehuis ingekeken worden, terwijl dat nu meestal gesloten is

Door de coronacrisis besliste de Vlaamse regering alle openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen uit te stellen tot na 24 april. Er gaan verschillende stemmen op om vergunningsaanvragen en openbare onderzoeken daarna volledig te digitaliseren. Een uitstekend plan, maar dan moet het Omgevingsloket eerst wel naar behoren werken.

Door de coronacrisis besliste de Vlaamse regering alle openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen uit te stellen tot na 24 april. Dat was op korte termijn de juiste beslissing, aangezien alle ambtenaren en politici van thuis uit moeten werken en gemeentehuizen niet toegankelijk waren om dossierstukken in te kijken. Vrijdag werd beslist om deze periode niet meer te verlengen. In de eerste plaats omdat vergunningen nodig zijn om de economie weer op gang te trekken.   

Werkgeversfederatie VOKA vroeg reeds om vergunningsaanvragen en openbare onderzoeken volledig te digitaliseren. Ook BBL is voorstander van digitalisatie, maar dan wel op voorwaarde dat het Omgevingsloket gebruiksvriendelijker wordt en naar behoren werkt. Niet alleen voor de indieners van vergunningen, ook voor belanghebbende burgers. Zo kunnen bijvoorbeeld bouwplannen van architecten enkel op het gemeentehuis ingekeken worden. Maar de gemeentehuizen zijn nu slechts beperkt toegankelijk en we moeten onze verplaatsingen beperken om het coronavirus in te dijken. Terwijl die plannen toch essentieel zijn om te beoordelen of je al dan niet een bezwaar wil indienen. Dat maakt het digitaal loket in deze tijden des te belangrijker.

Evaluatie Omgevingsloket

Twee jaar geleden, bij de invoering van het digitaal Omgevingsloket, werd beloofd dat alle belangrijke dossierstukken voor een vergunningsaanvraag digitaal te raadplegen zouden zijn. Milieu- en natuurverenigingen wijzen er al langer dan vandaag op dat dit omgevingsloket hapert. Veel dossierstukken - met recht op inzage door de burger - kan je enkel op het gemeentehuis inkijken. Dit pijnpunt is al langer gekend, maar pas nu drukt de situatie beleidsmakers met de neus op de feiten.

Zo worden bouwplannen van architecten niet digitaal ter beschikking gesteld, wegens auteursrechten. Ook privacy- en bedrijfsgevoelige informatie kan enkel op het gemeentehuis worden ingekeken. In sommige gemeenten wordt dat heel ruim geïnterpreteerd. Zo hebben we een voorbeeld van een aanvraag voor een kippenstal waarbij de milieuaspecten van de aanvraag niet op het digitaal loket staan. Dat kan je toch moeilijk privacygevoelig noemen. Verder krijg je als burger geen eenvoudige ontvangstmelding bij het indienen van een bezwaar, waardoor het wel heel lastig wordt het verloop van de procedure digitaal te volgen. 

De huidige crisis maakt deze problemen zichtbaarder dan ooit. De meeste gemeentehuizen zijn  slechts zeer beperkt toegankelijk. Ter plaatse inkijken van informatie is problematisch: er zullen de nodige maatregelen moeten voorzien worden voor social distancing en om contact via dossiers te vermijden. Als we nu snel willen schakelen om de economie opnieuw op gang te trekken en weer vergunningen af te leveren, moeten ook deze problemen voor de burger worden opgelost. Door ook de openbare onderzoeken via het Omgevingsloket volledig te digitaliseren en alle stukken online aan te bieden. 

Minister Demir stelde in de - online - Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement dat ze nog dit jaar wil starten met een evaluatie van het Omgevingsloket, met de bedoeling om het gebruiksvriendelijker te maken. We rekenen erop dat daarbij ook de gebruikersproblemen voor belanghebbende burgers worden opgelost. 

Bouwshift

Meer over Bouwshift