Met een glimlach de dingen veranderen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Met een glimlach de dingen veranderen

Janne Ruszkowski

Als geologe gaat Silke Ronsse de aanhoudende verontreiniging door mijnbouwbedrijven tegen en bedenkt ze oplossingen voor de gemeenschappen die getroffen zijn door een slecht waterbeleid, klimaatverandering en de mijnbouwvervuiling. Als Catapista vertegenwoordigde ze het werk van Catapa in de Boliviaanse stad Oruro. En nog steeds volgt ze als vrijwilliger de Boliviaanse case op. Silke is ook lid van de raad van bestuur van Catapa. Waar komt haar passie vandaan en welke tips heeft zij in petto? 

Wat is je vroegste milieuherinnering?

Al toen ik een kind was, was ik enorm geboeid door de natuur. Altijd ging ik op zoek naar beestjes in het bos. De eerste concrete actie die ik me herinner, was als deel van de milieuwerkgroep op school. Met een klein groepje vrijwilligers organiseerden we tijdens onze middagpauzes de jaarlijkse milieudag voor de hele school. Één van de jaren gingen we op pad voor het verwijderen van invasieve soorten zoals de Amerikaanse vogelkers. De keer erop maakten we muziekinstrumenten met afval.

Wat is jouw favoriete plek?

Het Hageven in de Limburgse Kempen, pal op de grens met Nederland. Voor mij is het één van de mooiste natuurgebieden van het land en dé plaats waar ik in mijn jeugd de nodige natuurkennis heb opgedaan. Heide, naaldbos, vennen, duinen, prachtige bloemen, noem maar op. En altijd staat er een frisse Gageleer klaar in het bezoekerscentrum.

Wanneer deed je voor het laatst iets voor het klimaat, en wat?

Eind 2017 gaf ik een cursus over klimaatverandering in Bolivia. Mijn vriend en ik werkten een jaartje als medewerkers van Catapa bij onze partnerorganisatie in de stad Oruro. Naast mijnbouwvervuiling heeft die regio ook heel sterk te leiden onder de impact van klimaatverandering.

Wat beschouw je zelf als je meest geslaagde actie?

Ikzelf was misschien een mier groot, maar deelnemen aan die actie gaf energie en het resultaat mocht er zeker zijn. Ik heb het over de video van The Big Ask, die werd opgenomen in Oostende onder leiding van Nic Balthazar. "Act Now!", maar inmiddels al tien jaar geleden.

Welke milieu-organisatie buiten de jouwe, heeft je het meest geïnspireerd het voorbije jaar?

Dit jaar volgde ik de cursus 'Natuur in de stad' van Natuurpunt CVN. Een schitterende cursus!

Hoe overtuig jij mensen van de goede zaak?

Het goede voorbeeld geven. Laten zien dat veel dingen anders kunnen, vaak zonder veel moeite en met een glimlach. Dat werkt aanstekelijk.

Welke tip/goede raad zou je graag nog meegeven voor andere mensen in de milieubeweging? 

Het is belangrijk om samen te werken aan grotere en goed opgebouwde campagnes. We mogen ons niet verliezen in discussies over details.

Janne Ruszkowski

Netwerkmedewerker
Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL