"Michel II, bewijs dat klimaatprioriteit menens is door voorstel mobiliteitsbudget te verbeteren"

Deze week stemt de federale Kamer over het mobiliteitsbudget, een instrument dat werknemers ertoe moet aanzetten minder de salariswagen te gebruiken. Bond Beter Leefmilieu ziet twee zwakke punten in het wetsvoorstel dat ter stemming ligt. Het goede nieuws: deze kunnen gemakkelijk verholpen worden. “Als Michel II wil inzetten op het klimaat, dan kan het daar al deze week werk van maken door het wetsvoorstel voor het mobiliteitsbudget te versterken.”

‘Grens woonkosten op 10 kilometer’

Volgens het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, zou het mobiliteitsbudget ook kunnen gebruikt worden voor ‘huisvestingskosten, meer bepaald huurgelden en interesten van hypothecaire leningen, betreffende de woonplaats die binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is.’ Het mobiliteitsbudget maakt zo voor het eerst de belangrijke opening om niet langer mobiliteit te subsidiëren, maar nabijheid te stimuleren. Een logische stap: als werknemers dichter bij hun werk wonen, daalt immers de nood aan verplaatsingen met bijhorende files en vervuiling. 

De grens van 5 kilometer is volgens Bond Beter Leefmilieu echter veel te streng. Wie bijvoorbeeld in Ukkel woont en in Evere werkt, legt bijna 10 kilometer af, nochtans binnen dezelfde stad. Daarom stelt BBL voor om de grens op te trekken naar 10 kilometer voor woonkosten die in aanmerking komen voor het mobiliteitsbudget.

‘Enkel voor emissievrije voertuigen vanaf 2025’

Daarnaast is de omschrijving van een ‘milieuvriendelijke bedrijfswagen’ te zwak geregeld in het wetsvoorstel. Nu vallen alle wagens met een CO2-uitstoot lager dan 95 gram/km en met de laatste Euronorm eronder, met enkele uitzonderingen. Bond Beter Leefmilieu stelt voor om een traject naar emissievrije voertuigen in de wet in te schrijven. In 2019 mag de CO2-uitstoot maximaal 95 gram/km zijn en elk jaar moet er 5 gram/km af gaan tot 2024. Vanaf 2025 zouden enkel nog emissievrije wagens in aanmerking mogen komen voor het mobiliteitsbudget.

‘Nog steeds ver van perfect’

Zelfs als het mobiliteitsbudget wordt goedgekeurd met deze verbetervoorstellen, is het ver van perfect. “Het mobiliteitsbudget blijft mobiliteit subsidiëren. Het zet ook geen rem op de groei van het bedrijfswagenpark. Het creëert enkel meer flexibiliteit. De volgende regering moet de fiscale gunstregeling voor salariswagens uitfaseren”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu. “Maar de oranjeblauwe regering kan nu wel al aan het parlement bewijzen dat ze werk maakt van haar klimaatprioriteit en het huidige voorstel voor het mobiliteitsbudget vergroenen. We vragen ook de oppositiepartijen om zich achter deze verbetervoorstellen te scharen.”