Milieubeweging niet onder de indruk van de communicatie van Uplace

Vandaag stelde Uplace het op een persconferentie voor alsof alles in orde komt voor het megalomane shoppingcentrum langs de Brusselse ring. Niets is minder waar. Zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan als de milieuvergunning werden vernietigd door de Raad van State. Tegen de bouwvergunning loopt nog een beroepsprocedure. Uplace staat niet boven de wet en moet zoals iedere burger de wet ook naleven. De kern van het probleem blijft dat de verkeersstroom die Uplace zal genereren onmogelijk kan opgevangen worden. Uplace zorgt voor een bijkomende verkeersstroom op een van de grootste congestiepunten van het land. Het extra verkeer zal de luchtkwaliteit in de regio nog slechter maken. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat de verkeersstroom nog veel groter zal zijn dan wat Uplace beweert. Het feit dat nu al de helft van de winkels verhuurd is, zal daar niets aan veranderen. 

Shoppingcentra