Milieubeweging verwelkomt eerste stap uitbouw windenergie

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace verwelkomen het initiatief van de Vlaamse Regering om een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van windenergie. Wind is, samen met zon, de energiebron die vanuit kosten- en duurzaamheidsoogpunt de beste manier is om onze hernieuwbare energiedoelstellingen te halen.  Daarvoor zullen er in Vlaanderen tegen 2020 ca. 700 windturbines moeten draaien. Vandaag telt Vlaanderen er 280. 

Om draagvlak voor dit initiatief te garanderen, is het cruciaal dat de minister van Energie en de minister van Omgeving bij de uitwerking van hun windplannen de belanghebbenden betrekken en alle aspecten (waaronder ook effecten op natuur) goed in kaart brengen. Daarnaast vragen de milieuorganisaties om  voldoende ruimte voor participatie van omwonenden bij de uitbating van de windturbines. Dit is cruciaal om iedereen maximaal te laten meegenieten van de voordelen van deze duurzame hernieuwbare energiebron. Enkel zo zal de regering de broodnodige stroomversnelling van windenergie waarmaken.

Windenergie