Milieubewust wonen in Vlaanderen, 10-delige reeks

Vlaams minister voor wonen Freya Vandenbossche werkt aan een Woonbeleidsplan Vlaanderen. Ook Bond Beter Leefmilieu zit niet stil. In een tiendelige reeks in deze beleidsbabbel geeft BBL zijn voorstellen, ideeën en aanbevelingen om het huidige woonpatrimonium te verduurzamen en de verwachte bevolkingsgroei op een juiste manier op te vangen.

Wonen in Vlaanderen vandaag

Een grote vrijstaande woning met een ruime tuin en een wijds uitzicht over de velden. Het blijft voor vele Vlamingen nog altijd de ultieme woondroom. De resultaten van dat beleid zijn vandaag overal zichtbaar: Vlaanderen is de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa. De ellenlange slierten lintbebouwing – naar schatting 6.000 km – zijn uniek in Europa. De typische Vlaamse verkavelingswijken zijn als confetti uitgestrooid over het Vlaamse grondgebied. Die verkavelingen zijn allesbehalve duurzaam: bewoners zijn volledig afhankelijk van hun auto, er zijn veel energieverliezen door de overmaat aan alleenstaande woningen, waterbeheer is vaak een probleem, het aanleggen van nutsvoorzieningen zoals riolering wordt stilaan onbetaalbaar,…

Positief nieuws komt uit onze steden, die sinds een tiental jaar opnieuw een grote aantrekkingskracht hebben. De stadsvlucht is gekeerd, onze steden waren nog nooit zo vol. Wonen in de stad is in en biedt tal van voordelen op vlak van mobiliteit, energiebesparing of nutsvoorzieningen. Maar hoeveel woningen kunnen er nog bijgebouwd worden in de stad, zonder het laatste groen op te offeren?

Volgens de meest recente prognoses moet in Vlaanderen rekening gehouden worden met een vrij forse bevolkingstoename, waardoor er de volgende 15 jaar nood is aan meer dan 300.000 extra woningen. Hoe kunnen we die nood aan bijkomende woningen in Vlaanderen op een duurzame manier opvangen? Kunnen grote villa’s op het platteland door meerdere gezinnen samen worden gebruikt? Welke mogelijkheden bieden de steden nog? Welke woonmogelijkheden zijn in de randstedelijke gebieden?

BBL reikt 10 oplossingen voor deze woonproblemen aan. Volgende week deel 1: kernversterking

 

Bouwshift Duurzaam bouwen en wonen