Milieuorganisaties roepen op om grootschalige biomassacentrales te stoppen en Turteltaks te verlagen

Volgens berichtgeving in De Tijd stond ontslagnemend minister van energie Annemie Turtelboom op het punt om de beloofde steun voor de biomassacentrale van Belgian Eco Energy (BEE) in Gent in te trekken. Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace, WWF, Natuurpunt, Bos+ en IEW roepen haar opvolger Bart Tommelein en coalitiepartners CD&V en N-VA op om die weg te volgen en geen steun toe te kennen aan de nieuwe biomassacentrale in Gent. Ook moeten ze alles in het werk te stellen om de centrale van Langerlo te stoppen. “De Vlaamse regering kan hierdoor niet alleen de Turteltaks bij gezinnen en KMO’s verlagen, maar ook haar hernieuwbare energiedoelstellingen op een veel duurzamere manier waarmaken," aldus Sara Van Dyck van BBL.

Ruimte voor lagere Turteltaks

“De beloofde steun voor BEE en Langerlo is goed voor meer dan 4 miljard euro. Door deze steun in te trekken, kan de Turteltaks die zwaar doorweegt bij gezinnen en KMO’s drastisch naar beneden”, zo stelt Joeri Thijs van Greenpeace.

Een studie van BBL, Greenpeace en WWF becijferde dat België haar hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020 kan halen zonder in te zetten op grootschalige biomassacentrales. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper. Door de kaart te trekken van wind en zon in plaats van grootschalige biomassa, kunnen miljarden uitgespaard worden. “Dit creëert ruimte om de Turteltaks te verlagen én meer middelen vrij te maken voor energiebesparing en de broodnodige versnelling van de uitbouw van groene warmte, wind- en zonne-energie,” stellen de milieuorganisaties.

Vragen bij duurzaamheid

De stijgende Europese vraag naar hout voor grote biomassacentrales, zet bossen wereldwijd onder druk. BEE zou jaarlijks 800.000 tot 1,2 miljoen ton biomassa verbranden. Langerlo zal jaarlijks 1,6 miljoen ton hout opstoken. Die grootschalige verbranding van biomassa kent enorme duurzaamheidsrisico’s. Olivier Beys van WWF: “Het zou onverantwoord zijn om zo’n enorme hoeveelheden hout aan te voeren van de andere kant van de wereld.   Bovendien komen bij de verbranding van biomassa enorme hoeveelheden CO2 vrij. Uit de schouw van de biomassacentrale van BEE zou de uitstoot van 750.000 auto’s komen.”

Grootschalige biomassa niet rendabel zonder blijvend infuus van subsidies

De toekomst is vooral aan wind- en zonne-energie. Deze energiebronnen zijn niet alleen properder, maar worden in tegenstelling tot biomassa jaar na jaar goedkoper. Grootschalige biomassacentrales hebben een blijvend infuus aan subsidies nodig om rendabel te zijn. Door de verzwakking van de euro wordt de invoer van biomassapellets uit de VS bovendien aanzienlijk duurder. Zo zou BEE bijna 2 miljard euro aan subsidies ontvangen, geld dat via de aankoop van pellets ons land verlaat. Maar ook aan de noodlijdende oude steenkoolcentrale van Langerlo werd meer dan 2 miljard euro subsidies beloofd. “De regering heeft nu een unieke kans om de Turteltaks te verlagen én haar hernieuwbare energiedoelstelling op een veel duurzamere manier in te vullen, aldus Sara Van Dyck van BBL. “Het is nu aan de nieuwe energieminister Bart Tommelein en CD&V en N-VA om aan te tonen dat ze die kans met beide handen grijpen”.

Biomassa & biobrandstoffen