Milieuorganisaties stappen naar Raad van State tegen Just Under The Sky

Vlak voor de zomervakantie leverde de Brusselse regering een milieuvergunning af voor het shoppingcentrum  ‘Just Under The Sky ‘, aan de Van Praetbrug in Brussel. Dat winkelcentrum zal enorm veel verkeer aantrekken en de al slechte luchtkwaliteit verder verzieken. 

In drukke periodes verwacht Just Under The Sky 155.000 bezoekers per week, waarvan 70 % met de auto zal komen. De Van Praetbrug, een belangrijke toegangspoort tot Brussel voor auto’s, zal nog meer overbelast worden dan vandaag. 

Deze grote verkeerstoename zal ook een aanzienlijke impact hebben op de achteruitgang van de nu al slechte luchtkwaliteit. Nu al worden de normen voor fijn stof en stikstof in deze regio regelmatig overschreden. De Europese dagnorm voor fijn stof mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden. Op de dicht bij gelegen meetpost in Haren werd deze dagnorm 55 keer overschreden in 2012, al 42 maal in 2013.

Daarom beslisten de Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Inter-Environnement Bruxelles, de vzw Atelier de Recherche et d'Action Urbaine en Bond Beter Leefmilieu om gezamenlijk een procedure op te starten bij de Raad van State tegen de afgeleverde milieuvergunning.

Shoppingcentra