Milieuverenigingen in beroep tegen Mall of Europe

De Brusselse Regering heeft grootse plannen met de Heizel. Het gewest wil er een congrescentrum en een shoppingcenter neerplanten: de Mall of Europe, in winkeloppervlakte nog groter dan Uplace. Het project zal in de spits liefst 4.500 extra voertuigen per uur aantrekken. Ook de luchtkwaliteit zal er nog verder op achteruit gaan. Verschillende milieuverenigingen gaan in beroep tegen het milieucertificaat, dat werd afgeleverd door de stad.

NEO

De Mall of Europe is een onderdeel van het grotere NEO-project op de Heizel. Dat omvat naast een shoppingcenter ook een nieuwe bioscoop, een binnen- en buitenpretpark, een congrescentrum, horeca, woningen, kantoren en een grote ondergrondse parking. Recent leverde de stad een milieucertificaat af voor het project. Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) gaan daartegen in beroep bij de regering.

Stik-stof?

De Mall of Europe zal in de spitsuren voor 4.500 autoverplaatsingen per uur zorgen. Dat komt bovenop het verkeer voor de bestaande Expo en alle andere activiteiten, waar het nu al elke dag aanschuiven is. Al dat extra verkeer zal voor meer luchtvervuiling zorgen. De Europese norm voor stikstof (NO2) wordt nu al niet gehaald in de woonwijken rond de ring en de Heizel. In plaats van naar een oplossing te zoeken, wordt dit milieu- en gezondheidsprobleem alleen maar groter gemaakt.

Klimaat?

Ook de klimaatimpact wordt onder de mat geveegd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt autoverkeer voor één derde van alle uitstoot van broeikasgassen. Dat aandeel zal met dit shoppingcentrum verder toenemen. Nochtans heeft het gewest zich met het ‘Convenant of Mayors’ geëngageerd om zijn broeikasgasemissies tegen 2025 met 30% te verlagen. Indien het gewest dit engagement serieus neemt, mag er geen stedenbouwkundig attest worden afgeleverd voor de Mall of Europe.

Leefbaarheid?

Om het vele verkeer voor deze shoppingmall “op te vangen’” wil men bovendien een nieuwe weg aanleggen naar de A12, dwars door het park van Laken. De omwonenden verliezen zo niet alleen een schaars stuk groen in de stad, ze krijgen er ook nog eens vuile lucht bovenop.