Milieuvergunning voor dubbel zo grote afvaloven Bionerga | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Milieuvergunning voor dubbel zo grote afvaloven Bionerga

Kristof Debrabandere

donderdag 2 december 2010

De Provincie Limburg heeft vorige week aan de firma Bionerga een milieuvergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe afvaloven. Deze nieuwe installatie in Houthalen-Helchteren betekent een verdubbeling van de bestaande afvalverbrandingscapaciteit op die locatie: een bestaande afvaloven van ongeveer 100.000 ton zou afgebroken en vervangen worden door de nieuwe installatie van 200.000 ton. De technologie van de nieuwe afvaloven is in essentie identiek aan de oude oven.

Met haar beslissing gaat de provincie Limburg regelrecht in tegen het advies van de  Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij, OVAM,. OVAM Had nochtans een fundamentele reden om de verdubbeling van de verbrandingscapaciteit af te wijzen. Er is momenteel al een overschot aan afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Een verdere uitbreiding is dus . niet enkel overbodig, maar vormt ook een bedreiging voor het “duurzame materialenbeleid” dat de OVAM en minister Joke Schauvliege hoog in het vaandel dragen. Overcapaciteit drukt de prijzen van afvalverbranding, zodat hergebruik en recyclage van materialen wordt bemoeilijkt. Minister, Joke Schauvliege heeft van duurzaam materialenbeleid (maximaal sluiten van materiaalkringlopen, minimaal storten en verbranden) een speerpunt van haar beleid gemaakt, en een hoeksteen van de groene economie van de toekomst. Het is dus verontrustend dat een provinciale overheid zomaar een onderbouwd advies van de OVAM naast zich neerlegt.

Maar 100 % verrassend is het nu ook weer niet. Precies een jaar geleden deed zich een identiek scenario voor, wanneer de Provincie Oost-Vlaanderen, eveneens tegen het advies van de OVAM in, een uitbreiding van de afvalverbrandingscapaciteit van Indaver met 200.000 ton toeliet. De OVAM (net als de Bond Beter Leefmilieu trouwens) heeft toen beroep aangetekend tegen deze milieuvergunning die aan Indaver afgeleverd werd, waardoor het dossier op het bureau van minister Schauvliege is beland. Het is ons trouwens niet duidelijk waarom de minister in dit dossier, dat nochtans zonneklaar is, nog geen beslissing nam.  

We bevinden ons met Bionerga in een identiek scenario. Sterker  nog. Het overschot aan afvalverbrandingscapaciteit is in Vlaanderen in 2009 nog toegenomen. . Als de OVAM consistent is, zal ze dus ook deze keer beroep aantekenen tegen de beslissing van de Provincie Limburg. . Wat trouwens ook Bond Beter Leefmilieu zal doen. Duurzaam materialenbeleid bouw je immers niet op overcapaciteit aan afvalverbranding.