Mobiliteit en milieu: enkel aandacht voor Zaventem

Er was en is geen bereidheid bij de federale regering om de onderliggende oorzaken van de milieu- en mobiliteitsproblematiek aan te pakken. Inzake slimme kilometerheffing gebeurde er federaal niets. In de Europese discussie over het verstrengen van de milieucriteria voor nieuwe wagens koos ons land voluit de kant van de automobielindustrie, tegen de verbetering van de milieukwaliteit in. Verder pleitte staatsecretaris Schouppe voor supertrucks en ondersteunde hij de vraag van de automobielsector om het wagenpark sneller te vervangen. Op een eenvoudige vraag vanuit de ‘Lente van het Leefmilieu’ om de impact van de maximumsnelheid op milieu en klimaat (en verkeersveiligheid) te onderzoeken, kwam niet eens een antwoord.

Maar er was dus ook een bescheiden lichtpunt. Op federaal vlak werd afgesproken om het aantal nachtvluchten op Zaventem te beperken tot maximaal 16.000, wat mogelijk werd na het vertrek van DHL. Vanaf eind oktober 2009 traden ook strengere geluidsquota voor nachtvluchten in werking. Een stap in de goede richting, maar Zaventem blijft wel één van de weinige luchthavens in Europa waar de nacht al om zes uur ’s morgens stopt, in plaats van om zeven uur. Terwijl uit diverse onderzoeken juist blijkt dat geluidsoverlast vooral in de vroege ochtenduren een negatieve invloed heeft op de gezondheid van omwonenden. Op het einde van de legislatuur werd nog getracht een ‘definitief akkoord’ te bereiken over de vliegroutes en windnormen. Het bleek louter een overeenkomst tussen de partijen in de federale regering, waarbij noch de gewesten, noch de omwonenden betrokken waren. Het raakte bovendien niet bekrachtigd door het parlement.

Gedeelde mobiliteit