Mobiliteit: inzetten op groene elektrische voertuigen

Het visionaire of meest duurzame scenario in MIRA-S zet volop in op elektrische voertuigen. Het scenario koppelt hieraan een vergroening van de energievoorziening en een beheersing van de vraag naar transport.

Dit is een logisch keuze:

  • Elektrische voertuigen zijn energie-efficiënt. Ze verbruiken minder energie dan klassieke voertuigen met een verbrandingsmotor. Ook als we rekening houden met het energieverbruik tijdens de brandstofproductie en de opwekking van elektriciteit.
  • Elektriciteit laat toe om hernieuwbare energiebronnen in de transportsector te gebruiken
  • Elektriciteit laat toe hernieuwbare energie op de meest efficiënte manier in te zetten. Het is dus ook beter om biomassa aan te wenden voor de opwekking van elektriciteit in plaats van er transport- of biobrandstoffen mee te maken (Milieuverkenning 2030, p 168)

Het duurzame MIRA-scenario met een volledig elektrisch wagenpark en een zeer groene energievoorziening slaagt erin tegen 2050 de broeikasgasemissies uit transport met ongeveer 40 procent te reduceren. Hiermee haalt dit scenario het objectief van 60 tot 80 procent emissiereductie echter nog niet. Bijkomende maatregelen blijven dus nodig om de mobiliteitsvraag te beheersen. Kortom: met betere technologie alleen komen we er niet, er zullen ook minder kilometers moeten worden gereden.

 

We hebben dus nood aan een globaal plan voor de introductie van elektrische, naast extra inspanningen zoals rekeningrijden.

Elektrische wagens