Mobiscore zet duurzame mobiliteit in de kijker | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Mobiscore zet duurzame mobiliteit in de kijker

Erik Grietens
Jasper Leonard
Vorige week lanceerde de Vlaamse overheid de Mobiscore, een handige onlinetool die een ‘bereikbaarheidsscore’ toekent aan een huis of bouwgrond. Zo kun je in een oogopslag te weten komen of je te voet of met de fiets naar treinstation, bushalte, school, winkels of andere voorzieningen raakt. De tool is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die een huis of bouwgrond willen kopen. Met de Mobiscore wil het Departement Omgeving mensen bewustmaken van wat je keuze voor een bepaalde woonplaats betekent voor je mobiliteit.  
 
Woonplaats bepaalt mee milieu-impact
Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen – vlakbij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.
 
De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, noem maar op) van dat vervoermiddel.
 
En dat is belangrijk, want de ecologische voetafdruk van een gemiddeld Vlaams gezin ligt hoger dan in de buurlanden. Dat is in hoge mate te wijten aan het grote aantal voertuigkilometers per inwoner. Voor een groot deel is dat gekoppeld aan waar we gaan wonen en hoe we ons van daaruit kunnen verplaatsen om te werken, te winkelen of onze vrije tijd door te brengen.

Erik Grietens

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit