Na 14 oktober: ideeën voor de nieuwe stads- en gemeentebesturen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Na 14 oktober: ideeën voor de nieuwe stads- en gemeentebesturen

Benjamin Clarysse

“Ik verwacht dat heel wat nieuwe besturen van start zullen gaan met groene warmte. De uitfasering van stookolie en gas is een cruciale stap in de strijd tegen klimaatverandering die steden en gemeenten al kunnen zetten. In overleg met burgers en bedrijven moeten lokale besturen uitmaken waar ze op termijn kiezen voor collectieve groene warmte via een warmtenet, en waar de burger zelf voor een individuele oplossing moet zorgen, bijvoorbeeld via een warmtepomp.”

> Dat kan zo: Leidraad warmtenetten voor lokale besturen

Sara Van Dyck

“Ik hoop dat de nieuwe gemeentebesturen investeren in hernieuwbare energie voor iedereen. Dit kan bijvoorbeeld door advies op maat te geven voor zonne-energie op mensen hun eigen dak of aanbestedingen te organiseren voor zon op grote daken van scholen of andere gemeentelijke gebouwen. Daarbij geven gemeenten best extra stimulansen voor burgercoöperaties en kwetsbare doelgroepen, zodat iedereen kan meegenieten van de voordelen van deze schone energie.”

> Dat kan zo: 5-puntenplan voor de versnelling van zonne-energie

Erik Grietens

“Ik kijk ernaar uit dat steeds meer gemeentebesturen inzetten op nieuwe woningen en winkels in de stads- en dorpscentra.  Zo kunnen we meer te voet of met de fiets doen en worden we minder afhankelijk van onze auto. En zo blijft er genoeg ruimte over parken, bossen en natuur. Voor iedereen.”

> Dat kan zo:

Recepten voor kernversterking: Hoe leg je als lokaal bestuur de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente?

Dossier woonuitbreiding: Red de open ruimte, versterk de kern

Laurien Spruyt

"Het is aan de nieuwe stads- en gemeentebesturen om de komende legislatuur in te zetten op een autoluw stadscentrum, voldoende fietsinfrastructuur, kwalitatief openbaar vervoer en elektrische deelwagens. Zo creëer je een leefbare en bruisende stad, met schone lucht en toegang tot mobiliteit voor iedereen."

> Dat kan zo: 10 maatregelen voor schone lucht

Olivier Beys

“Nooit eerder zagen we zoveel lokale initiatieven en voorlopers in de circulaire economie als de voorbije jaren. De nieuwe mandatarissen hebben dus alle kansen om de kringloop- en deeleconomie in hun stad, gemeente en wijk te stimuleren en te ondersteunen. De grootste kansen liggen in een doordacht autodeelactieplan, een circulair aankoopbeleid en duurzame onderdak voor repareer- en deelcentra in samenwerking met ondernemers uit je eigen gemeente of stad.”

> Dat kan zo: 65 maatregelen voor de deeleconomie in een veerkrachtig Vlaanderen

Laurens De Meyer

“Een stedelijk of gemeentelijk voedingsbeleid, dat zou ik graag overal in Vlaanderen zien. Lokaal en plantaardig zijn hierbij de sleutelbegrippen. Er zijn mogelijkheden op verschillende niveaus, zoals het zelf aankopen van plantaardige en lokale voeding voor evenementen, het aanbod vergroten in resto's en de voordelen van zulke voeding belichten met campagnes. Ook plaats geven aan initiatieven zoals een markthal voor het organiseren van boerenmarkten en ruimte voorzien voor duurzame landbouwmodellen door projecten op te zetten op gronden van het OCMW kunnen duurzame voeding op lokaal niveau de nodige boost geven, bijvoorbeeld in samenwerking met De Landgenoten.”

> Dat kan zo: De Landgenoten

Meer over Verkiezingen 2018

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit