Naar 100% hernieuwbare energie wereldwijd

De wereld kan in 2050 voorzien worden van propere, hernieuwbare en betaalbare energie. Dat is de conclusie van een nieuwe studie van WWF.  

Het energieconsultancy-bureau Ecofys maakte voor de studie een gedetailleerde analyse die aantoont dat we tegen 2050 zo goed als al onze energie uit hernieuwbare energierbronnen kunnen halen. Hiervoor zullen we in de eerste plaats minder en veel efficiënter energie moeten gebruiken, daarnaast is de maximale ontwikkeling van hernieuwbare energie een sleutelelement.

Op basis van de analyse van Ecofys formuleerde WWF tien aanbevelingen. Zo stelt WWF dat de overheden moeten investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie, de uitbouw van hernieuwbare energie en elektriciteitsnetwerken. Opmerkelijk is dat WWF ook pleit voor een verminderde vleesconsumptie in de OESO landen, zodat iedereen op efficiënte en volwaardige manier kan genieten van voldoende proteïnerijk voedsel. Te veel vleesconsumptie is immers zeer belastend voor het klimaat.

De studie van WWF vervolledigt een steeds langer wordend lijstje van studies die aantonen dat 100% hernieuwbare energie tegen 2050 mogelijk is. Zo schreven we al over studies van Greenpeace die aantonen dat een 100% hernieuwbare energievoorziening ook voor Europa mogelijk is. Studies die verplicht leesvoer zouden moeten zijn voor onze (Europese) beleidsmakers. Dit voorjaar spreekt Europa zich immers uit over haar energievisie voor 2050. Voor de milieubeweging is het duidelijk dat die visie er één met 100% hernieuwbare energie moet zijn.

Opdat België zich zou kunnen inschrijven in deze zuivere energietoekomst, hebben we dringend nood aan een langetermijnvisie voor het Belgische energie- en klimaatbeleid. De huidige Belgische klimaatplannen reiken nog steeds niet verder dan 2012.

 

Windenergie