Naar nuluitstoot van gebouwen

De energievraag van het Vlaamse gebouwenpark is nog te hoog en kan door energierenovaties en verbeterde technieken sterk naar beneden. De warmteproductie in gebouwen zal evolueren naar hernieuwbare oplossingen zoals warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten op basis van bijvoorbeeld aardwarmte. 

De installatie van nieuwe toestellen die gebruikmaken van fossiele brandstoffen zou rond 2025 moeten uitdoven. Wanneer de warmteproductie meer op basis van hernieuwbare elektriciteit gebeurt, moet ze slim geïntegreerd worden in een flexibel net. De elektriciteitsvraag wordt dan afgestemd op de hernieuwbare productie.

Beleidsfocus warmteproductie - top 3:

4. Doorgedreven energiebesparing in gebouwen

De CO2-uitstoot van gebouwen moet tegen 2040 zo goed als volledig verdwijnen om ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Om dit mogelijk te maken, zal het energieverbruik van onze woningen nog sterk moeten dalen. Een grootschalige renovatieprogramma kan niet alleen het aantal renovaties verhogen, maar er ook voor zorgen dat renovaties grondiger gebeuren. Extra ondersteuning voor totaalrenovaties en een stapsgewijze invoering van verplichtingen voor energieprestaties bij bestaande gebouwen moet dit mogelijk maken. Oude gebouwen vervangen door energiezuinige nieuwbouw is vaak raadzaam. Een flankerend beleid voor sociale doelgroepen moet garanderen dat iedereen van een energiezuinige woning en betaalbare energiefactuur kan genieten. 

5. Uitfaseren van stookolieketels en vervolgens van verwarming op aardgas

Stookolie is na steenkool de meest CO2-intensieve en vervuilende vorm van verwarming, en heeft nu al geen plaats meer als verwarmingsbron in een klimaatvriendelijke samenleving. Er moet dringend een verbod komen op de plaatsing van nieuwe stookolieketels. Daarnaast is er nood aan een programma om stookolieketels versneld te vervangen door duurzamere energietoepassingen. Tegen 2025 moeten we ook de installatie van nieuwe verwarmingstoestellen die functioneren op aardgas sterk verminderen. Zulke toestellen hebben mogelijk wel nog een toekomst voor het gebruik van groen gas, als het duurzaam en kostenefficiënt aanbod voldoende groot blijkt.

6. Taxshift ten voordele van hernieuwbare warmte

Een heffing op CO2 in de aardgas- en stookoliefactuur moet duurzame hernieuwbare energietoepassingen zoals warmtepompen en zonneboilers aantrekkelijker maken. Het is dan voordeliger om efficiënt te verwarmen op elektriciteit, zoals met een zonneboiler of warmtepomp, in plaats van op fossiele brandstoffen. Zo’n heffing komt in de plaats van de huidige doorrekening van allerlei kosten in de elektriciteitsfactuur. Zolang de aankoopprijs niet verder daalt, kan een extra premie voor warmtepompen en zonneboilers (op voorwaarde dat de woning goed geïsoleerd is) er ook voor zorgen dat deze financieel interessanter worden en de vraag ernaar sneller groeit.

Uit: Na parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar. 21 beleidspistes voor een disruptie klimaatbeleid (april 2016)

Energiebesparing

Meer over Energiebesparing