Natte voeten, ondergelopen kelders? Dat is de prijs van ruimtelijke wanorde

Door de hevige regen deze week stonden straten blank, liepen woningen onder water, moesten enkele scholen sluiten. De oorzaak is niet per se de regen, wel de gebrekkige ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Verkavelingen in overstromingsgebied, asfalt alom en rechtgetrokken rivieren maken dat het Vlaamse landschap overvloedige regenval niet meer kan verwerken. De oplossing: dichter bij elkaar wonen, zodat er meer open ruimte blijft voor waterbeheer. Wij werkten alvast 30 recepten uit waarmee lokale besturen aan de slag kunnen.

Ontdek de oplossingen

Van de Kempen tot in Roeselare werden kelders leeggepompt en was het dweilen geblazen. Dat enkele onweersbuien zoveel schade veroorzaken, hangt nauw samen met onze gebrekkige ruimtelijke ordening. Door de vele verkavelingen in overstromingsgebieden, het betonneren van open ruimte en het rechtrekken van rivieren, kan het Vlaamse landschap overvloedige regenval niet meer op een natuurlijke manier verwerken. De oplossing ligt voor de hand: dichter bij mekaar wonen in de stads- en dorpscentra, zodat er meer open ruimte overblijft voor waterbeheer.

En het wordt nog erger

Door de klimaatverandering mogen we in de toekomst meer van deze periodes verwachten. Om die hevige regenbuien op te vangen, hebben we nood aan natuurlijke waterbuffers: onbebouwde gronden die het overtollig regenwater absorberen, zodat we in onze woonwijken geen natte voeten krijgen. Dat vraagt omgekeerd om compacte woonwijken, met meer activiteiten op minder bebouwde ruimte. Zo blijft er meer open ruimte over, die we in de toekomst hard nodig hebben voor waterbeheer en verkoelend groen.

BBL geeft gemeentebesturen alvast 30 recepten mee om werk te maken van kernversterking en zich zo te wapenen tegen de klimaatverandering.

Bouwshift