Nederland start grensoverschrijdend milieuonderzoek voor schaliegas | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Nederland start grensoverschrijdend milieuonderzoek voor schaliegas

Sara Van Dyck

vrijdag 6 juni 2014

De Nederlandse regering lijkt, ondanks de felle protesten, de kaart te trekken van schaliegas. In Nederland is er sinds enkele jaren een moratorium op schaliegasontginning. Ook bij lokale overheden lijkt er weinig enthousiasme te zijn voor schaliegas: 167 gemeentes en 9 provincies verklaarden zich al schaliegasvrij. Toch werkt de Nederlandse minister van economische zaken  momenteel aan een visie over de winning van schaliegas. De zogenaamde structuurvisie schaliegas moet aangeven of men in Nederland schaliegas kan en wil winnen en in welke gebieden dat kan. Voordat die structuurvisie kan worden geschreven, moet er echter eerst onderzoek worden gedaan naar de milieurisico’s en gevolgen van schaliegaswinning. Omdat heel wat potentiële schaliegaslocaties te vinden zijn aan de Belgische en Duitse grenzen, worden ook Vlaamse en Duitse grensstreken betrokken in dat onderzoek.

Schaliegasontginning brengt heel wat risico’s met zich mee. Zo is er een groot risico op methaanlekken en kan bodem en grondwater vervuild geraken met chemicaliën en radioactieve stoffen. Die schadelijke gevolgen zullen niet stoppen aan de Nederlandse grenzen. En dat heeft de Limburgse gedeputeerde voor leefmilieu, Ludwig Vandenhove, zeer goed begrepen. Hij liet weten geen voorstander te zijn van schaliegas en gaat na hoe de provincie Limburg bezwaar kan indienen. Bovendien roept hij de betrokken Limburgse gemeenten samen om een front te vormen tegen schaliegas.

Bond Beter Leefmilieu ondersteunt dit Limburgse initiatief en roept op om een reactie te plaatsen op de website van de Nederlandse regering  Reageren kan nog tot 9 juli. Ook wij bereiden, net zoals onze lidvereniging Climaxi, een reactie voor. Een voorbeeldreactie vind je alvast op de website van schaliegasvrij Nederland.