Nederland voert kilometerheffing in

De Nederlandse regering besliste vorige week om vanaf 2012 een kilometerheffing in te voeren. Alle auto’s en vrachtwagens krijgen een gps-apparaat dat bijhoudt hoeveel, waar en wanneer gereden wordt. Vervolgens moet een belasting betaald worden per gereden kilometer. Gemiddeld zal een Nederlandse automobilist ongeveer 6 cent per kilometer betalen. Wie met een propere wagen rijdt betaalt minder, wie met een vervuilende wagen rijdt meer. In de spitsuren moet een extra toeslag betaald worden. Omgekeerd worden de wegenbelasting en de belasting op personenauto’s afgeschaft. Daardoor is de heffing ‘budgetneutraal’, wat wil zeggen dat de inkomsten voor de overheid dezelfde blijven. Zes op de tien Nederlanders zouden door de maatregelen zelfs minder betalen dan vandaag, omdat ze weinig met de auto rijden. Voor één op vier blijven de kosten gelijk, één op zes zal meer betalen.

Volgens de uitgevoerde onderzoeken zal de kilometerheffing positieve gevolgen hebben voor het leefmilieu – de uistoot van CO2 en fijn stof zou ongeveer met 10% afnemen. Daarnaast worden de files een stuk korter, daalt het aantal verkeersdoden en neemt het gebruik van openbaar vervoer toe.

De beslissing van de Nederlandse regering brengt ook het debat over een kilometerheffing in Vlaanderen weer op gang. Het zou immers logisch zijn dat Vlaanderen samen met Nederland een kilometerheffing invoert, dit om ontwijkgedrag te vermijden en ervoor te zorgen dat overal hetzelfde systeem van toepassing is. In het regeerakkoord van de nieuwe regering is opgenomen dat er een kilometerheffing komt voor vrachtwagens, met als richtdatum 2013. Minister Crevits kondigde aan dat zij snel wil starten met een proefproject voor  personenwagens. Bond Beter Leefmilieu is het met de minister eens dat zulk proefproject belangrijk is, ook om het maatschappelijk draagvlak voor rekeningrijden te vergroten. Wij hopen evenwel dat er na het proefproject ook meteen werk wordt gemaakt van de voorbereiding van de invoering van de heffing zelf.

Slimme kilometerheffing