Nee aan NEO: Raad van State vernietigt bestemmingsplan

NEO is de naam van het grote nieuwe shoppingcentrum dat de Brusselse regering graag op de Heizel ziet verschijnen. Niet iedereen deelt die mening. Nu vernietigt de Raad van State het bestemmingsplan. Reden: te weinig oplossingen om de mobiliteitsproblemen op te vangen.

Kritiek op MER

Het project NEO omvat naast de shopping ook de plannen van de Brusselse regering om een congrescentrum, een evenementenhal en een nieuw voetbalstadion op de Heizel te bouwen. Op vraag van omwonenden en handelaars vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan. Volgens de Raad werden te weinig oplossingen voorgesteld om de mobiliteitsproblemen op te vangen. Daarnaast heeft de Raad van State veel kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) is opgesteld.

Zoals geweten lopen er plannen voor drie nieuwe shoppingmalls in het noorden van Brussel: NEO op de Heizel, Uplace aan het viaduct van Vilvoorde en Dockx aan de Van Praetburg. Uit de vele mobiliteitsonderzoeken blijkt dat deze drie projecten zoveel bijkomend verkeer genereren, dat  de wegeninfrastructuur en het openbaar vervoer dit onmogelijk kunnen slikken.

Shoppingcentra