Netwerk Duurzame Mobiliteit zoekt steden, gemeenten en wijken die de mobiliteit willen optimaliseren | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Netwerk Duurzame Mobiliteit zoekt steden, gemeenten en wijken die de mobiliteit willen optimaliseren

Projectoproep mobiliteitsprojecten, indienen tot 14 december

Kamp je ook met een complex mobiliteitsvraagstuk dat niet vanuit één perspectief, rol of positie kan opgelost worden? Netwerk Duurzame Mobiliteit helpt bewoners en gebruikers om samen met beleidsmakers en mobiliteitsprofessionals creatieve en gedurfde oplossingen uit te werken die een wereld van verschil maken.

Participatieve denk- en werkmethodes vinden almaar meer hun ingang binnen de lokale besluitvorming. De Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA) reiken een laagdrempelige methodiek aan om van deze manier van werken te proeven. Alle stakeholders worden samen rond de tafel gebracht om te dromen en experimenteren rond lokale mobiliteit.

De LaMA-methodiek werd in 2016 ontwikkeld en getest in drie pilootsteden. In 2017 zal BBL vier van de tien geselecteerde Vlaamse steden, gemeenten of wijken begeleiden om gedragen mobiliteitsoplossingen uit te werken. Wil je één van hen zijn? Stel je dan voor 14 december kandidaat via www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org.

Wie komt in aanmerking voor deelname?

 • Uw stad / gemeente / buurt wil inzetten op duurzame mobiliteit en staat achter een participatieve aanpak.
 • Binnen uw stad / gemeente / buurt zijn er (in één of meerdere zones) mobiliteitsproblemen en “leeft” de nood om in te grijpen in de bestaande situatie.

Wat heeft LaMa u te bieden?

 • Begeleiding door het Netwerk Duurzame Mobiliteit en haar leden om te komen tot gedragen mobiliteitsoplossingen op maat van uw stad / gemeente / wijk
 • Uitstippeling van een co-creatietraject in uw stad / gemeente / wijk: een participatief modeltraject waarbij we aan de slag gaan met bewoners, handelaars en vertegenwoordigers van belangengroepen
 • Van ‘mobiliteitsinspraak’ naar ‘mobiliteitsparticipatie’: burgers worden geactiveerd om zelf ook engagement op te nemen
 • Ondersteuning door professioneel service designbureau Twisted Studio
 • Positief imago voor uw stad / gemeente
 • Draagvlak voor duurzame mobiliteit vergroten bij alle belangengroepen
 • Innovatieve oplossingen creëren die op maat zijn van het doelpubliek
 • Brede publieks- en media-aandacht tijdens de Week van de Mobiliteit 2017 wanneer binnen uw stad / gemeente / wijk de ideeën en experimenten in proefopstelling vorm krijgen.

Welk engagement wordt er gevraagd?

 • Het volledige traject wordt opgevolgd door één gemotiveerde (mobiliteits)ambtenaar
 • Het participatief traject en de experimentweek worden gefaciliteerd door het lokale bestuur
 • Een kleine financiële bijdrage in de onkosten van 2.500€ (projecten in Vlaams-Brabant hoeven slechts 1.500€ bij te dragen dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant)
 • De enthousiaste medewerking en logistieke ondersteuning van de betrokkenen
 • Indien u als buurt of wijk inschrijft verwachten we bovengenoemde ondersteuning van de stads- of gemeentediensten
 • Indien u als stad of gemeente inschrijft verwachten we dat er aansluiting wordt gezocht bij bestaande wijk- of buurtinitiatieven die mee hun schouders onder het project zetten. 

Timing

 • oktober/november/december 2016: kandidatuurstelling
 • januari 2017: selectie locaties
 • februari 2017: kick-off met alle deelnemende steden / gemeenten / wijken
 • maart 2017: rekrutering deelnemers en vooronderzoek
 • april/mei 2017: 2 participatieve sessies begeleid door het Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • juni/juli/augustus 2017: uitwerking proefopstelling
 • september 2017: organisatie van proefopstellingen tijdens de Week van de Mobiliteit
 • oktober/november 2017: evaluatiesessies en afrondmoment

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Delphine Grandsart
(delphine.grandsart@treintrambus.be of 09 223 86 12).

Met steun van provincie Vlaams-Brabant Klimaatneutraal

Meer over