Foto Bart Dewaele

Niemand zit te wachten op het NEO-shoppingcentrum op de Heizel

Foto Bart Dewaele

Gisteren verscheen in De Tijd een vrije tribune van verschillende organisaties tegen de plannen voor de nieuwe Mall of Europe op de Heizel. Met 140.000 m² leegstaande winkeloppervlakte in het Brussels Gewest, zit werkelijk niemand te wachten op een nieuw shoppingcentrum op één van de meest filegevoelige plaatsen van het land. Brussel zou beter haar energie steken in de opwaardering van de Heizel: daar zit wel heel wat volk op te wachten.

Lees de vrije tribune:

Het Heizelplateau in Brussel staat volop in de belangstelling van grote bouwpromotoren. In de schaduw van het Eurostadion, werkt de Stad Brussel naarstig verder aan een megalomaan shoppingcentrum. Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een stedenbouwkundig certificaat voor de eerste fase van NEO is lopende. Op het programma staat de bouw van 72.000 m² shoppingcentrum, 590 woningen en een nieuw pretpark.

Al sinds 2007 wil het Gewest de Heizelvlakte opwaarderen tot een aantrekkelijk internationaal toeristisch gebied, in het kader van het Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel. De stad heeft begrepen dat het gebied onderbenut is, ondanks de druk bezochte toeristische attracties, zoals het Atomium en Mini-Europa en de kwalitatieve gebouwen zoals de concerthal Paleis 12, de Tentoonstellingspaleizen en het Koning Boudewijnstadion (dat moet worden aangepast aan de huidige normen).

De concurrentie tussen het Vlaams en het Brussels Gewest stak het vuur aan de lont: aan de andere kant van de Brusselse Ring plande Vlaanderen Uplace. De stad Brussel vond er niet beter op dan zelf ook een shoppingcentrum, zo mogelijk nog groter, te voorzien. Terzelfdertijd gaf de stad ook een vergunning aan het shoppingcentrum ‘Docks Bruxsel’, dat eind 2016 de deuren opende. Voorlopig nog niet met het verhoopte succes.

Het is uitgesloten dat deze drie shoppingcentra, op een afstand van ongeveer 3 kilometer, naast elkaar kunnen bestaan. Buiten beschouwing gelaten de bijkomende verkeersdruk die ze zullen creëren en het gebrek aan meerwaarde voor het bestaande handelweefsel in de regio.

Het is bovendien met dit winkelcentrum dat de stad het aantal bezoekers van ongeveer 5 miljoen tot 15 miljoen mensen per jaar wil verhogen. Hoe zullen de omliggende dichtbevolkte wijken Verregat en 'Houba Sobiesky Heizel' deze bijkomende toevloed verwerken?

De leefbaarheid van deze woonwijken, in combinatie met de verwachtingen ten aanzien van haar nationale en internationale positie, zijn een belangrijk aandachtspunt voor de stad. Maar het shoppingcentrum dat Brussel voorstelt, druist in tegen deze doelstelling en maakt de zaken alleen maar ingewikkelder.

Bovendien zit niemand te wachten op dit shoppingcentrum. Niemand vraagt ​​om meer commerciële ruimte. Volgens de laatste cijfers van Locatus, specialist in commercieel vastgoed, is er steeds meer leegstand. Met 11,2% leegstand in Brussel is dit probleem het grootst, in vergelijking met Vlaanderen. Hoe zal de bouw van 72000 m² (het equivalent van City 2 en Woluwe Shopping centrum samen) ook maar de minste bijdrage leveren aan de oplossing van 140.000 m² leegstaande winkeloppervlakte in het Brussels Gewest? Geen enkele 'flagshipstore' wacht op de bouw van dit shoppingcentrum om zich in Brussel te vestigen. Geen enkele handelaar in Brussel ziet in dit shoppingcentrum een kans op meer bezoekers in zijn fysieke winkel of online winkel.

Dit project, onder de naam van ‘Mall of Europe’, momenteel in openbaar onderzoek, maakt de zaken alleen maar ingewikkelder. Het commerciële luik van het NEO-project is niets meer dan een risicovolle financiële constructie. De stad Brussel zou, als hoofdstad, beter zijn energie steken in een opwaardering van de Heizel, dat minder problemen zal veroorzaken en een echte meerwaarde kan zijn voor het Gewest. Het vermelden waard in je bezwaren bij het lopende openbaar onderzoek.

Interregionaal Platform voor Duurzaam Economisch Beleid

Het Interregionaal Platform voor Duurzaam Economisch Beleid bestaat uit de organisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ARAU (Atelier de Recherche et d'Action Urbaines), ACV regio Halle-Vilvoorde, ACV-CSC regio Brussel, Beweging.Net Brussel-Halle-Vilvoorde, Union des Classes Moyenne (UCM) Bruxelles en UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Het platform spreekt vanuit de zorg voor zowel de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voor de ontwikkeling van de Vlaamse rand rond Brussel. Het platform verwacht van de Vlaamse en Brusselse overheden een consistent en overlegd beleid voor de duurzame ontwikkeling van deze regio.

> Deze bijdrage verscheen eerder in De Tijd