Nieuwe biomassacentrale Langerlo niet ‘klimaatneutraal’ volgens milieubeweging | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Nieuwe biomassacentrale Langerlo niet ‘klimaatneutraal’ volgens milieubeweging

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

woensdag 19 september 2012

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en WWF dienen een bezwaarschrift  in tegen de ombouw van de steenkoolcentrale van Langerlo tot een 100% biomassa centrale. Het energiebedrijf E.ON diende daarvoor een milieuvergunningsaanvraag in.  De milieuverenigingen betwisten dat de verbranding van houtpellets zal leiden tot een wezenlijke daling van de CO2-uitstoot. Bovendien zijn er  onvoldoende garanties dat de ingezette biomassa duurzaam is.

De steenkoolcentrale van Langerlo (Genk) zorgt momenteel voor ongeveer 20% van de totale Limburgse CO2-uitstoot. E.ON stelt dat de ombouw van deze centrale naar een houtgestookte centrale een belangrijke bijdrage zal leveren aan het klimaatbeleid van de provincie Limburg, dat klimaatneutraal wil zijn tegen 2020. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding van houtpellets is even groot als de hoeveelheid die de bomen tijdens hun groeiproces hebben opgenomen. Daarom is de verbranding van houtpellets volgens E.ON klimaatneutraal.

Biomassa niet klimaatneutraal

De milieuorganisaties zijn het daar niet mee eens. "De CO2 blijft nogdecennialang aanwezig in de atmosfeer", legt Jonas Hulsens van Greenpeace uit, "gedurende al die tijd draagt ze bij tot de klimaatverandering, terwijl onze CO2-uitstoot eigenlijk op korte termijn omlaag moet om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te houden".

60% van de energie gaat verloren

De centrale van Langerlo is oud en inefficiënt. Ze zet maar 40% van de primaire energie die vrijkomt bij de verbranding in elektriciteit om. De rest gaat verloren in de vorm van warmte, die gewoon de lucht wordt ingeblazen. Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu verduidelijkt: “Biomassa is een kostbare grondstof die zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet. De centrale van Langerlo mag dan ook alleen maar een milieuvergunning krijgen, als ze zowel elektriciteit als warmte nuttig benut.”

Duurzame biomassa?

De houtpellets die in Langerlo zullen verbrand worden, zullen vooral worden geïmporteerd uit Noord-Amerika. E.ON zal in Langerlo 1,6 miljoen ton zuiver hout per jaar verbranden. “Per jaar komt dat neer op het equivalent van de hoeveelheid hout die wordt verkregen door het kaalkappen van een Canadees bos ter grootte van de stad Genk,” verduidelijkt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg.

De sterke groei van de Europese vraag naar biomassa voor energie-opwekking leidt tot een snelle expansie van de houtpellet-industrie in Canada en de Verenigde Staten. Daarmee groeit ook de behoefte aan grondstoffen voor de productie van pellets.

Terwijl de industrie vroeger alleen gebruik maakte van reststromen van de papier- en houtproductie, haalt ze haar grondstoffen steeds vaker rechtstreeks uit staande, ecologisch intacte bossen. Steeds meer maakt de industrie dan ook gebruik van praktijken zoals het kappen van bomen voor biomassa, de wilde kap van door insecten geïnfecteerde bossen en whole tree harvesting, waarbij de volledige boom, inclusief top, takken bladeren worden geoogst. “De grote vraag naar biomassa voor energie-opwekking vergroot de druk op bossen die sowieso al onder druk staan,”  besluit Sabien Leemans van WWF.

Greenpeace, BBL, Natuurpunt en WWF eisen dat alleen duurzame biomassa mag gebruikt worden. Het gaat dan om biomassa die geen nefaste invloed heeft op de lokale voedselvoorziening, de biodiversiteit, het leefmilieu, de welvaart en het welzijn en die effectief leidt tot een daling van de CO2-uitstoot.

E.ON hengelt  met dit project naar  een stevige ondersteuning met groenestroomcertificaten. Het kan niet dat we in naam van de strijd tegen klimaatverandering-  geld op tafel leggen voor het kappen van bomen in andere werelddelen en dat dit hout wordt verbrand in een inefficiënte centrale die geen wezenlijke oplossing biedt voor de klimaatcrisis, maar die deze crisis alleen nog maar erger maakt.