Nieuwe mestactieplan | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Nieuwe mestactieplan

Linn Dumez

vrijdag 11 februari 2011

Minister van leefmilieu Joke Schauvliege bereikte na aanslepende onderhandelingen een akkoord met Europa over een nieuw mestactieprogramma (MAP).

De kans dat dit akkoord de waterkwaliteit tijdig voldoende zal verbeteren is zeer klein. De ambitie om pas in 2018 op de meeste plaatsen aan de nitraatnorm voor oppervlaktewater te voldoen is te zwak. Het valt bovendien op dat de normen voor dierlijke mest over het algemeen niet gedaald zijn. En ten slotte is er nog de vraag of de handhavingmaatregelen in het nieuwe MAP nu zullen volstaan om de nieuwe normen na te leven. De voorbije jaren is immers gebleken dat een gebrek aan handhaving de motivatie van de landbouwers om de normen na te leven ondermijnt. De waterkwaliteit ging vorig jaar dan ook terug achteruit.

We vinden het in elk geval positief dat het publiek zich tijdens een openbaar onderzoek zal kunnen uitspreken over dit akkoord.