Nieuwe ontwikkelingen rond pakket kringloopeconomie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Nieuwe ontwikkelingen rond pakket kringloopeconomie

Rob Buurman

vrijdag 27 februari 2015

In een gesprek met de Europese Parlementaire Commissie voor industrie, onderzoek en energie, stelde Commissaris Timmermans dat het teruggetrokken voorstel voor de kringloopeconomie in feite enkel over afval ging. Het nieuwe pakket dat in 2015 moet verschijnen, zal volgens Timmermans ambitieuzer van opzet zijn. Zo zal het pakket ook maatregelen bevatten die ingrijpen op het gebruik van primaire grondstoffen in het begin van de productieketen en maatregelen die herbruikbare producten en de vraag daarnaar bevorderen. Of het voorstel werkelijk ambitieuzer zal zijn, valt af te wachten. Timmermans rept namelijk met geen woord over de recyclage-doelstelling van 70% die onderdeel uitmaakte van het geschrapte pakket. In plaats daarvan wil de Europese Commissie inzetten op energie uit afval, oftewel verbranding van afval, zoals ook blijkt uit het kersverse voorstel voor een energie-unie.

De Commissie onderzoekt nu of er een ‘optimaal niveau’ is van recyclage. Dit verbaast ons zeer, want voorbeelden zoals Vlaanderen (70% recyclage) en de Noord-Italiaanse regio’s Priula and Treviso Tre (85% recyclage), tonen aan dat hoge recyclagecijfers goed zijn voor zowel milieu als economie. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Commissie van plan is om de recyclagedoelstellingen omlaag te schroeven ten voordele van verbranding van afval, maar nog om argumenten verlegen zit.

Positieve berichten over het nieuwe voorstel zijn er ook. De Commissie onderzoekt of het hergebruik van materialen gestimuleerd kan worden door middel van statiegeldsystemen. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van beter te recycleren producten en de ontwikkeling van instrumenten die helpen om recyclage zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen. Daarbij heeft de Commissie in samenwerking met CEN-CENELEC (Europese organisatie voor normalisatie) een ad hoc werkgroep opgestart om materialenefficiëntie naast energie-efficiëntie te verwerken in Ecodesign en vervolgens ook in productnormen. Het zou dan kunnen gaan over methodes die de duurzaamheid, recycleerbaarheid, en het mogelijke hergebruik van producten bevorderen.