Foto Bart Dewaele

Nieuwe plannen voor Uplace-site zijn beloftevol

Foto Bart Dewaele

Vorige vrijdag lanceerde Alexander D’Hooghe, voormalig intendant voor Ringland, een nieuw voorstel voor de reconversiezone en de Uplace-site in Machelen. Het gaat om een circulaire bedrijvenzone, aangevuld met een werkwinkelwijk. In die maakwinkels zijn de producten te koop die ter plaatse worden geproduceerd. Het plan voorziet verder in vlotte verbindignen voor fietsers en een duurzame mobiliteitshub, om zo het autoverkeer te beperken en het fietsgebruik te stimuleren. Deze voorstellen zijn een goede basis voor verdere onderhandelingen, vinden BBL en Unizo. We vragen wel dat de nodige garanties worden ingebouwd dat het om echte werkwinkels gaat, en niet om een klassieke shoppingmall.

Nieuwe gildehuizen

De nieuwe voorstellen van architect en stedenbouwkundige Alexander D'Hooghe, aangesteld door de stad Machelen, bevatten verschillende interessante elementen. Zo geeft hij een nieuwe interpretatie aan de vroegere gildehuizen. Er komen tien tot vijftien thematische huizen: een huis van de voeding, een van de muziek, voor ondernemers en meer. Op het gelijkvloers komen de verkoopruimtes, daarboven de werkateliers. Verder wordt ingezet op flexibel indeelbare gebouwen en het sluiten van kringlopen tussen de huizen onderling. Zo kan voedselafval bijvoorbeeld input zijn voor nieuwe cosmetica of voor textielproducten. 

BBL is zeker gewonnen voor het idee van een circulair bedrijventerrein, zoals nu in de plannen staat. De focus op textiel en voedselafval in de huidige plannen kan wat ons betreft nog volop worden verruimd in deze industriële omgeving. Een stuk verkoopsruimte is voor ons geen taboe, maar in dat geval moet het wel effectief om 'maakwinkels' gaan, volgens het principe dat wat ter plaatse wordt geproduceerd ook ter plaatse wordt verkocht.

Verder overleg nodig

Voorafgaand aan de nieuwe plannen werd er overlegd met diverse stakeholders, waaronder BBL en Unizo. Dat is uiteraard belangrijk om tot een gedragen oplossing te komen. Uit de eerste reacties van onder meer lokale politici, blijkt alvast dat er nog meer overleg nodig is om niet opnieuw in een conflictsituatie terecht te komen. 

Ook belangrijk is dat de ontwikkeling van de site niet als een losstaand project wordt opgevat, maar dat ze kadert binnen de algemene ontwikkeling van de regio, in samenwerking met de verschillende beleidsniveaus en met Brussel. Daarbij is met name de ontsluiting van de site en de impact op de mobiliteit een belangrijk aandachtspunt. Ook dat zal tijd en overleg vragen. BBL hoopt in elk geval dat het verhaal een vervolg krijgt in de richting van een duurzame circulaire economie, waar BBL mee voor ijvert en verder wil over praten.