U bent hier

Nieuwe stedenbouwkundige verordening hemelwater

Erik Grietens

donderdag 21 februari 2013

Op haar vorige vergadering keurde de Vlaamse regering principieel een nieuwe stedenbouwkundige verordening goed voor het beheer van regenwater. Met de bestaande verordening was het al verplicht om een regenwaterput te voorzien bij elke nieuwbouwwoning. Die verordening wordt nu aangevuld en aangescherpt. Zo moet elke nieuwe verkaveling een plaatselijke buffering infiltratie van regenwater omvatten, zoals een wadi of een grachtenstelsel. Daarnaast wordt in de nieuwe verordening de ondergrens voor een hemelwaterput aangescherpt en worden enkele vrijstellingen geschrapt.

De aangepaste verordening is zeker een stap(je) vooruit voor het waterbeheer in Vlaanderen. Het blijft echter ook nodig om in bestaande situaties in te grijpen. Dat kan niet met deze verordening, omdat ze enkel van toepassing is op nieuwbouw of herbouw. Met een heffing op niet afgekoppelde verharde oppervlakten (waarvan het water rechtsreeks in de riool loopt) zou dat wel kunnen. Zo’n heffing zal mensen er toe aanzetten regenwater niet langer in de riool te laten lopen, maar gescheiden af te voeren. Vlario werkte enkele jaren geleden al een voorstel uit voor zo’n heffing.