Nieuwe studie kritisch voor Europese biobrandstoffenbeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Nieuwe studie kritisch voor Europese biobrandstoffenbeleid

Sara Van Dyck

donderdag 23 december 2010

Een nieuwe studie uitgevoerd in opdracht van minister van energie en klimaat Paul Magnette, dringt aan op een grondige herziening van het Europese biobrandstoffenbeleid. De studie, uitgevoerd door CETRI, brengt aan de hand van een aantal casestudies de impact van de uitbreiding van de biobrandstoffenteelt buiten de Europese Unie in kaart. De Europese richtlijn om het transport tegen 2020 voor 10% op hernieuwbare energie te laten rijden, zal in de praktijk voor 95% worden ingevuld met biobrandstoffen. Zeker de helft van die biobrandstoffen zal van buiten Europa geïmporteerd worden. De CETRI studie toont aan dat dit nu al catastrofale gevolgen heeft voor landen in het Zuiden.

De studie wijst erop dat de duurzaamheidcriteria niet zullen volstaan om de negatieve effecten van het Europese energie- en transportbeleid in het Zuiden te beperken. Zij vreest dat duurzaamheidscriteria niet zullen toelaten de indirecte effecten mee in rekening te brengen. Wat de criteria ook zullen zijn, ze zullen de essentie niet aanpakken, zo stelt de studie: “hoe kan een producent van biobrandstoffen verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van indirect landgebruik in een andere regio of zelfs een ander land? Hoe kunnen de producenten individueel verantwoordelijk gehouden worden voor de voedselafhankelijkheid van een regio of een land? Hoe kunnen we hen verantwoordelijk stellen voor de overlevingsstrategie van de boer die zijn land verloren of verkocht heeft en dan maar elders voedsel gaat telen en daarvoor eventueel bomen kapt?”

De CETRI studie komt er nadat een vorige maand verschenen studie al aantoonde dat de bijkomende inzet van biobrandstoffen in de komende tien jaar gemiddeld 81 tot 167% slechter zal zijn voor het klimaat dan fossiele brandstoffen, indien Europa haar biobrandstoffenbeleid ongewijzigd verder zet.

De milieu- en Noord-Zuidbewegingen dringen er bij minister Magnette, op aan om de conclusie van de door hem gevraagde studie in acht te nemen. Zeker nu hij bij het voorstellen van de studie het gevaar van mogelijk perverse effecten van het Europese biobrandstoffenbeleid erkende, De organisaties vragen de minister om, als voorzitter van de Europese raad, aan te dringen op een dringende en grondige hervorming van het biobrandstoffenbeleid. Volgens Bond Beter Leefmilieu moet de Europese Commissie nu in de eerste plaats de indirecte effecten van veranderend landgebruik in rekening brengen. Maar bovenal lijkt het niet te verantwoorden om vast te houden aan de verplichting om 10 % ‘brandstoffen uit hernieuwbare bron’ in het transport op te leggen. Deze studie toont immers aan dat dergelijke verplichting nefaste ecologische en sociale effecten zal hebben. Bond Beter Leefmilieu dringt er op aan om in de eerste plaats werk te maken van structurele oplossingen voor het transport, zodat we met zijn allen minder autokilometers gaan rijden. Het almaar stijgende transportvolume zal immers nooit op een duurzame manier met biobrandstoffen kunnen worden ingevuld.