Nieuwe woonwijk krijgt autodeelsysteem op maat

Autopia, Bond Beter Leefmilieu, Bostoen en cambio en slaan handen in elkaar voor uniek autodeelproject

Brussel, 30 juni 2010 – Autopia, Bond Beter Leefmilieu, Bostoen en cambio hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die een innovatieve vorm van autodelen mogelijk maakt. In de plannen voor een nieuwe woonwijk in Nazareth-Eke voorziet bouwbedrijf Bostoen dat kopers van een woning of een perceel grond automatisch mede-eigenaar worden van een gemeenschappelijke wagen. De toekomstige bewoners kunnen gebruik maken van een autodeelsysteem op maat van de wijk. “Het gaat om een primeur: dit wordt de eerste autodeelwijk in Vlaanderen”, zegt Jan Vanhee van Bond Beter Leefmilieu. “Bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied wordt meteen een duurzamere vorm van mobiliteit ingebouwd.”

NV Bostoen, de Vlaamse referentie inzake passiefbouwen, werkt in Nazareth-Eke aan een site met meer dan 200 percelen. Deze woonwijk is ook de eerste in Vlaanderen die een eigen autodeelsysteem krijgt. Bij het ondertekenen van de koopakte, stappen de kopers mee in een vereniging die het autodeelsysteem beheert en worden ze mede-eigenaar van een deelwagen. Die kunnen ze het hele jaar door reserveren en gebruiken voor hun verplaatsingen. Het pilootproject wordt gecoördineerd door Bond Beter Leefmilieu en kadert in het Europese MoMo-project, dat nieuwe vormen van autodelen stimuleert. Partners Bostoen, cambio en Autopia leverden elk hun expertise voor dit project.

Door een deelwagen aan te bieden aan de bewoners, willen de initiatiefnemers een duurzamere vorm van mobiliteit inbouwen in de organisatie van de nieuwe wijk. De vier partners zorgen voor het reservatiesysteem, het onderhoud van de wagen en de nodige verzekeringen en contracten. Er worden ook infosessies over autodelen georganiseerd voor de bewoners. “Wij zorgen ervoor dat de deelnemers automatisch instappen in het systeem. De bewoners maken op een toegankelijke manier kennis met de voordelen die autodelen hen kan bieden”, zegt Stephan Bostoen, afgevaardigd bestuurder van NV Bostoen. “Hierdoor kunnen ze hun eigen wagen vaker thuis laten, of wordt de aankoop van een tweede gezinswagen overbodig, hetgeen het duurzaam wonen in onze wijken moet stimuleren”

Bovendien kan het systeem ook een opstap zijn naar andere, milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen. “We geloven dat dit proefproject de deelnemers kan stimuleren om hun verplaatsingsgedrag aan te passen en vaker voor een alternatief voor de eigen wagen te kiezen. Uit onderzoek blijkt immers dat mensen die aan autodelen doen zeer bewust omgaan met mobiliteit. Ze kiezen ook vaak voor het openbaar vervoer, de fiets of om te voet te gaan”, zeggen de initiatiefnemers.  

Hoe werkt het?

Bij de verkoop van de gronden, stappen kopers automatisch mee in een vereniging die het autodeelsysteem beheert. Bostoen stelt een wagen ter beschikking, de bewoners worden mede-eigenaar van deze deelwagen.

Autodeelaanbieder cambio zorgt voor technische ondersteuning en het reservatiesysteem. Autopia vzw, het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen zal instaan voor het informeren van de bewoners en het begeleiden van de autodeelvereniging. Na een jaar moet de autodeelgroep zelfstandig kunnen functioneren.

Bewoners kunnen de wagen telefonisch of online reserveren via het cambiosysteem. Elke gebruiker heeft een chipkaart die toegang biedt tot de wagen. De wagen is uitgerust met een boordcomputer en tankkaart. Gebruikers betalen een vaste prijs per afgelegde kilometer en per uur gebruik. Deze inkomsten komen op de rekening van de bewonersvereniging voor het autodeelsysteem. De opbrengsten zullen gebruikt worden om op termijn nieuwe of bijkomende wagens aan te kopen.

Gedeelde mobiliteit