Oeso: rekeningrijden lost files op

In het tweejaarlijkse rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over België, staat te lezen dat een kilometerheffing de files in ons land kan oplossen. Volgens de Oeso is mobiliteit in België gewoon te goedkoop, vooral in de spitsuren. Onder meer door het systeem van bedrijfswagens worden mensen niet aangespoord om dichter bij het werk te gaan wonen, wat de verkeersknoop in de hand werkt.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) stelde in een reactie op het rapport dat Vlaanderen wil inzetten op een kilometerheffing om de principes 'de gebruiker betaalt' en 'de vervuiler betaalt' in de praktijk om te zetten. Er bestaat een politiek akkoord tussen de gewesten om in 2016 een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Peeters stelde dat het de bedoeling is om in een tweede fase ook een kilometerheffing in te voeren voor personenwagens. Voor personenwagens wordt nog dit jaar gestart met een proefproject in de regio rond Brussel. 

Bond Beter Leefmilieu is alvast verheugd door dit nieuwe rapport en de politieke reacties er op. Een kilometerheffing zorgt immers voor een eerlijker fiscaliteit en een efficiënter en duurzamer mobiliteitssysteem. Twee vliegen in één klap.

Slimme kilometerheffing