Ommekeer voor de Duitse Energiewende

In 2014 zette de Duitse Energiewende een positieve kentering in. De CO2-uitstoot daalde dit jaar, terwijl deze in 2013 nog steeg. Hernieuwbare energie had met 27,3% voor het eerst het belangrijkste aandeel in het stroomverbruik en stootte het vervuilende bruinkool van zijn troon. Dankzij de sterke groei van hernieuwbare energie en het lagere elektriciteitsverbruik daalde het gebruik van steenkool tot het op-een-na-laagste niveau sinds 1990. Het elektriciteitsverbruik daalde met 3,8%, terwijl de economie met 1,4% groeide. De Duitse investeringen in energie-efficiëntie beginnen dus te lonen.

Deze evoluties, in combinatie met een milde winter, zorgde voor de daling van de CO2-uitstoot. Dit in tegenstelling tot 2013, een jaar waarin de Duitsers geconfronteerd werden met een stijgende CO2 uitstoot. Tot slot zal ook de elektriciteitsfactuur voor de Duitse energieconsument in 2015 omlaag gaan, dankzij de dalende kostprijs van hernieuwbare energie.

Aandeel van de verschillende energiebronnen in de Duitse energiemix

Aandeel van de verschillende energiebronnen in de Duitse electriciteitsmix. Bron: Agora Energiewende, The Energiewende in the Power Sector: State of Affairs 2014 (AG Energiebilanzen 2014)

Deze en andere interessante bevindingen vind je in de analyse van Agora energiewende: “The Energiewende in the Power Sector: State of Affairs 2014”. Sterk aanbevolen lectuur voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van het energiegidsland.

Windenergie Kernuitstap