Ondergrondse CO2-opslag

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege lanceerde de educatieve website www.ikdoorgrondvlaanderen.be. Daarop lezen wij over de opslag van CO2: ‘De ideale ondergrond vinden we in ontgonnen aardgas- of petroleumvelden. Daarvan is bewezen dat ze een goede opslagcapaciteit hebben en dat ze volledig afgedicht zijn.’ Wetenschapper zijn het er nochtans over eens dat de kans op lekken bij ondergrondse CO2-opslag reëel is. Is de stelling van ‘ik doorgrond Vlaanderen’ een nieuwe wetenschappelijke ontdekking of een proefondervindelijke vaststelling?

Luchtkwaliteit