Onthardingsubsidies helpen onze voeten droog te houden | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Onthardingsubsidies helpen onze voeten droog te houden

Erik Grietens
Gabe Rodriguez

Vorige week gaf Vlaanderen het startschot voor een campagne om overbodige verhardingen te verwijderen. Minister Schauvliege voorziet hiervoor 5 miljoen euro aan subsidies. Een goed initiatief, want vandaag is 14% van de bodem in Vlaanderen verhard met beton of asfalt. Dat zorgt voor natte voeten als het hard regent en voor opdrogende grondwaterlagen tijdens hete, droge zomers.

Proeftuinen

Vorige week vond het eerste ‘onthardingsforum’ van het Departement Omgeving plaats. Dat is het startschot voor een campagne om overbodige verhardingen te verwijderen. Minister Schauvliege voorziet 5 miljoen euro aan subsidies om te ontharden.

De subsidies zijn bedoeld om ‘proeftuinen voor ontharding’ op te zetten. Er worden drie soorten proeftuinen gesubsidieerd:

  • quick win proeftuinen: dit zijn onthardingsprojecten die snel kunnen worden uitgevoerd en waar geen discussie over bestaat;

  • aangaan van coalities: dit zijn onthardingsprojecten waarvoor verschillende partijen samenwerken, bijvoorbeeld: een gemeentebestuur, een lokale natuurvereniging en een school. De coalitie zorgt ervoor dat juridische of stedenbouwkundige problemen aangepakt worden om te kunnen ontharden;

  • systemisch ontharden: dit soort projecten vertrekt vanuit een meer planmatige aanpak voor een groter gebied. Zo kan tot een kader gekomen worden om op termijn meerdere onthardingsprojecten uit te voeren.

Wie kan een voorstel indienen?

Per project wordt maximaal 250.000 euro subsidie voorzien. Zowel verenigingen, lokale besturen, scholen als bedrijven kunnen projectvoorstellen indienen.

> Meer over de startdag van het onthardingsforum

Erik Grietens

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit